Home / Bài thơ về phụ nữ / Lúm duyên – Nguyễn Xuân Môn

Lúm duyên – Nguyễn Xuân Môn

Lúm duyên – Nguyễn Xuân Môn

Vấp duyên em – Lúm đồng tiền
Ngã vào mộng mị lạc miền mê ngây
không chuốc mà say
Gối đêm đêm vỡ dựa ngày ngày nghiêng

Em cười – Mõ tụng… chung chiêng
Nhũn lòng “đạo mạo” đổ kiềng ba chân
Lúm duyên ngoài cõi si sân
Không trong tầm với tục trần thức mơ

Duyên đừng… sâu lúm
Tội cho mắt đổ ngờ sang ai
Duyên đừng… lúng liếng ra ngoài
Để lụy mang hoài tiếng oan

Chẳng thà giông bão cuồng hoang
Dìm anh đắm đuối cuối đàng khơi
Còn hơn leo đỉnh
Bắt anh chết cạn cả đời không em…

Xin duyên thắm núp sau rèm
Đừng khoe khéo lúm đồng tiền khổ nhau
Xin trầu chịu bén duyên cau
Lúm duyên em mãi đẹp giầu đời anh!

Xem thêm:  Hoa con gái - Khải Nguyên

Check Also

Cô gái búp bê – Thụy Khúc

Cô gái búp bê – Thụy Khúc

Mắt em đen láy má em hồng Tóc vàng chải kẹp dưới khăn bông Khuôn …