Home / Bài thơ về gia đình / Mẹ tôi – Xuân Môn

Mẹ tôi – Xuân Môn

Mẹ tôi – Xuân Môn

(Tưởng nhớ Mẹ ngày 8/3)

***

Một vai hai gánh nhà chồng

Nắng mưa bạc phếch răng đen

Mẹ tôi sướng lạ khổ quen

Làm: dâu, vợ, mẹ, tớ quèn, chủ lo

Thân leo không dậu phải bò

Khéo ăn no mắt, khéo co ấm lòng

Bới “không”, cào “có thể”… hòng*

Mót bằng được “có”… trong không có gì

Gà không biết sớm mẹ đi

Chỉ cha, con rõ mẹ khi nào về

Che trời méo cả nón mê

Đội sao cũng lệch nghiêng về phía con

Dành chồng con hết đẹp ngon

Mẹ đồ vá mặc thức còn thừa ăn

Quá “mười tư” chẳng có rằm

Nhả bao tơ trả kiếm tằm… mẹ ơi!

“Cá chuối đắm đuối…”** cả đời

Cho đầy con, mẹ chắt vơi cạn mình

Không còn gì để hi sinh

Lo con báo đáp … – Mẹ “đi”!

/2020 – Xuân Môn

P/s:

– Hòng*: Muốn và cố thực hiện được điều biết là rất khó, thậm chí không thể thực hiện

– “Cá chuối đắm đuối…”**: Mượn ý thành ngữ: “Cá chuối đắm đuối vì con”.

Xem thêm:  Top 18 Những bài thơ hay của nhà thơ Phan Trung

Check Also

Giỗ cha – Bằng Lăng Tím

Giỗ cha – Bằng Lăng Tím

Khói nghi ngút quyện bên di ảnh Trong căn phòng hiu quạnh chiều đông Ngân …