Home / Bài thơ về cuộc sống / Mòn mỏi 2 – Thanh Tịnh

Mòn mỏi 2 – Thanh Tịnh

Mòn mỏi 2 – Thanh Tịnh

Rồi một hôm nếu cha về có hỏi

Mẹ ở đâu con biết nói sao?

Con hãy bảo trông cha mòn mỏi

Mẹ từ trần sau mấy tháng đau.

Nếu cha hỏi sao nhà vắng vẻ

Mẹ khuyên con hãy trả lời sao?

Con hãy chỉ bình hương khói tẻ

Và bên giường chỉ dĩa dầu hao.

Nếu cha hỏi cặp đào trước ngõ

Sao chỉ còn một gốc ngả nghiêng?

Con hãy chỉ một cây đào nhỏ

Bên cây tùng rồi đứng lặng yên.

Còn mồ mẹ nếu cha có hỏi,

Phải phương nào con nói cùng cha?

Con lặng chỉ bầu ngát

Và bên trời có nội .

Xem thêm:  Cho em và cho Đà Lạt - Nguyễn Sơn Phương

Check Also

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Bờ bến lạ – Tùng Trần

Như thế nào mới gọi là đã đủ Mà bao người ấp ủ mộng xa …