Home / Bài thơ về cuộc sống / Mưa chiều – Lê Hải Châu

Mưa chiều – Lê Hải Châu

Mưa chiều – Lê Hải Châu

Trời buông chút ráng mỡ gà

Cơn giông từ phía rừng xa đổ về

Mịt mù gió cuốn tung hê

Bờ cây vật vã bốn bề gió reo

Trẻ thơ thu vội cánh diều

Vịt đàn nhặng xị tiếng kêu lạc bầy

Sấm rền tưởng vỡ trời tây

Gió run rẩy cánh chim gầy đồng xa

Gặp kỳ mưa núi mưa ra

Nước trôi ngập khóm cỏ gà triền đê

./.

Xem thêm:  Tú Kếu tôi - Tú Kếu

Check Also

Mây! – Hư Lãng

Mây! – Hư Lãng

Mây lang thang, giữa bốn bề dãy núi Hững hờ trôi, ung dung một kiếp …