Nam quốc sơn hà – Lý Thường Kiệt

52
Nam quốc sơn hà – Lý Thường Kiệt
Nam quốc sơn hà – Lý Thường Kiệt

Bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt là một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt nổi tiếng trong lịch sử , được coi là bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam, khẳng định chủ quyền của nhà cầm quyền Đại Việt trên các vùng đất của mình. Bài thơ được cho là bài thơ thần, do thần đọc giúp Lê Hoàn chống quân Tống năm 981 và Lý Thường Kiệt chống quân Tống năm 1077.

nam quoc son ha ly thuong kiet 1 - Nam quốc sơn hà - Lý Thường Kiệt

Bài thơ Nam quốc sơn hà – Lý Thường Kiệt

Nam quốc sơn hàNam quốc sơn Đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Những đẳng hàn khang thủ bại hư

Dịch nghĩa

Núi sông nước Nam thì vua Nam ở,
Cương giới đã ghi rành rành ở trong sách trời.
Cớ sao lũ giặc bạo ngược kia dám tới xâm phạm?
Chúng bay hãy chờ xem, thế nào cũng chuốc lấy bại vong.

Dịch thơ

nước Nam, vua Nam ở,
Rành rành định phận tại sách trời.
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm?
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời.


Xem thêm:  Top 99 Stt đểu về tình bạn bè đá xoáy cực thâm thúy hay nhất

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho