Home / Bài thơ về cuộc sống / Nắng cuối mùa – Lê Hải Châu

Nắng cuối mùa – Lê Hải Châu

Nắng cuối mùa – Lê Hải Châu

Khắp trời chẳng một gợn mây,

Nắng lên từ lúc mở ngày buổi mai

Những tia nhài quạt tỏa dài

Rực hồng như thể có ai nhuộm màu

Cá ngoi từ vũng bùn sâu

Đàn trâu ùa xuống chân cầu dầm chân

Trời như có vẻ rất gần

Hèn chi trái bưởi ngoài sân rụng nhiều

Củi phơi vài nhánh cong queo

Nắng cho đến tận cuối chiều

Con sâu cái kiến bồn chồn

Le te tý chút vội luồn đáy hang

Hóa công rõ thật bẽ bàng

Nắng xơ xác nắng, chiều hoang hoải chiều.

./.

Xem thêm:  Tự hào Phụ nữ Việt Nam - Hồng Lĩnh

Check Also

Mây! – Hư Lãng

Mây! – Hư Lãng

Mây lang thang, giữa bốn bề dãy núi Hững hờ trôi, ung dung một kiếp …