Home / Bài thơ về tình yêu / Ngậm ngùi – Huy Cận

Ngậm ngùi – Huy Cận

Ngậm ngùi – Huy Cận

Nắng chia nửa bãi, chiều rồi…
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu.
Sợi buồn con nhện giăng mau,
! Hãy ngủ… anh hầu quạt đây.
Lòng anh mở với quạt này,
Trăm con chim mộng về bay đầu giường.
, mộng bình thường!
Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ…
Cây dài bóng xế
– Hồn em đã chín mấy mùa thương đau?
Tay hãy tựa đầu,
nghe nặng trái sầu rụng rơi…

Xem thêm:  Cô ấy thường - Hoàng Khánh Linh

Check Also

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Buộc áo giữa đường – Trần Mộng Tú

Ở đây mưa trắng không gian Mưa vùi dập mộng chưa tan tác đời Gió …