Home / Bài thơ về Hồ Chí Minh / Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Bài thơ Ngắm của tác giả nói về lòng yêu trăng, yêu sâu sắc và phong thái ung dung của Bác Hồ ngay cả trong cảnh ngục tù tối tăm cực khổ.

Bài thơ là bài thơ số 20 trong tập thơ Nhật kí trong tù của Bác, sáng tác lúc Bác đang bị giam trong nhà tù Tưởng Giới Thạch, Trung Quốc.

ngam trang ho chi minh - Ngắm trăng - Hồ Chí Minh

Bài thơ Ngắm trăng – Hồ Chí Minh

Vọng nguyệt

Ngục trung vô tửu diệc vô hoa,
Đối thử lương tiêu nại nhược hà?
Nhân hướng song tiền khán minh nguyệt,
Nguyệt tòng song khích khán thi gia.

Dịch nghĩa

Trong tù không cũng không hoa,
Trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào?
Người hướng ra trước song ngắm trăng sáng,
Từ ngoài khe cửa, trăng ngắm nhà thơ.

Xem thêm:  Dân cày - Hồ Chí Minh

Check Also

Đi đường – Hồ Chí Minh

Đi đường – Hồ Chí Minh

Tẩu lộ Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan Trùng san chi ngoại hựu trùng …