Home / Bài thơ về thời gian / Ngày hôm qua – Trần Mai Ngân

Ngày hôm qua – Trần Mai Ngân

Ngày hôm qua – Trần Mai Ngân

Có những mùa chở tôi đi

Qua bến cũ, qua xuân thì môi thắm

Có những ngày như buồn lắm

đã nơi đâu…

, có dãi dầu

Xin qua hết để nhiệm mầu ban phát

lạ như khúc hát

Những nốt trầm buồn bóng Hạc bay xa

Ngày hôm qua, ngày hôm qua

Xin xua hết những nhạt nhoà quá thể!

Xem thêm:  Dòng thời gian - Thy Mai

Check Also

Nỗi niềm tháng sáu – Mùa Thương

Nỗi niềm tháng sáu – Mùa Thương

Tháng Sáu về chuồn cõng nắng tìm nhau Bụi tre ngà à ơi ru cánh …