Home / Bài thơ về cuộc sống / Ngày ngày cộng sinh – Phan Văn Hi

Ngày ngày cộng sinh – Phan Văn Hi

Ngày ngày cộng sinh – Phan Văn Hi

Lá hỏi lá vì sao lay mãi

Bấu đất, cây vững chãi định thần

gồng mình kềm chặt lấy thân

giữ cho cành lá ân

Việc của gió gió cào gió giật

Việc của cây bám đất thật sâu

Việc rễ hút nước sở cầu

cho cành với lá tương cầu tương sinh

Cây phải sống cho mình cho đất

cây tốt tươi cho đất thêm xanh

Đất khô héo hắt lá cành

Cây chết đất cỗi hết lành hết thiêng

Gặp lâm tặc đảo điên cây lá

triệt phá rừng cây ngã nước dâng

Bão lũ tàn phá bất nhân

bẻ măng mượn gió giả chân khôn lường

Hướng của gió liệu lường đã khó

Họa do người còn khó lắm thay

Ngăn nhân họa ngừa thiên tai

Cây cùng ngày ngày cộng sinh(TP. )

Xem thêm:  Cho em nói lại một lời - Phạm Tự

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …