Home / Bài thơ về cuộc sống / Ngày xưa – Phạm Công Trứ

Ngày xưa – Phạm Công Trứ

Ngày xưa  –  Phạm Công TrứKéo cưa lừa xẻ

Chẳng hám cơm Vua

Chỉ mong được thua

Về bú tí mẹ

Ngày xưa

Đung đưa hoa bìm

Lim dim hoa khế

Sao mẹ đi chợ lâu thế?

Ngày xưa

Đi trốn

Đi tìm

Đống rơm, đống rạ

Góc bếp, cánh cửa

He hé mắt nhìn

“Ù òa”, “ù ập”

Thế là ú tim

Ngày xưa rất sâu

Ngày xưa rất xa

Quanh quanh bể nước

Men men thềm nhà …

Xem thêm:  Thi sĩ Yến Lan cùng tập thơ Tứ Tuyệt vang danh phần 3

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …