Home / Chùm thơ chọn lọc / Nguyễn Du với tập thơ Bắc hành tạp lục 北行雜錄 P1

Nguyễn Du với tập thơ Bắc hành tạp lục 北行雜錄 P1

Nguyễn Du với tập thơ Bắc hành tạp lục 北行雜錄 P1

Tập thơ Bắc hành tạp lục của nhà thơ nguyễn Du được sáng tá trong vòng 1 năm từ tháng 2 năm 1813 đến tháng 12 năm 1813. Tập thơ gồm 132 bài thơ chữ Hán được ông sáng tác trong khoảng thời gian ông dẫn đầu một phái đoàn sang sứ Trung Quốc.

Trong thời gian đi sứ này, nhà thơ phải đi qua nhiều tỉnh, đại danh khá nhau nên nội dung của tập thơ này là ghi chép lại những điều mắt thấy tai nghe và những cảm nghĩ dọc đường đi.

Nội dung bài viết

Long thành cầm giả ca 龍城琴者歌 • Chuyện người gảy đàn ở Thăng Long

龍城琴者歌

龍城佳人,

不記名字。

獨善絃琴,

舉城之人以琴名。

學得先朝宮中供奉曲,

自是天上人間第一聲。

余在少年曾一見,

監湖湖邊夜開宴。

此時三七正芳年,

春風掩映桃花面。

酡顏憨態最宜人,

歷亂五聲隨手變。

緩如涼風度松林,

清如隻鶴鳴在陰。

烈如荐福碑頭碎霹靋,

哀如莊舄病中為越吟。

聽者靡靡不知倦,

盡是中和大內音。

西山諸臣滿座盡傾倒,

徹夜追歡不知曉。

左拋右擲爭纏頭,

泥土金錢殊草草。

豪華意氣凌公侯,

五陵年少不足道。

并將三十六宮春,

換取長安無賈寶。

此夕回頭二十年,

西山敗後余南遷。

咫尺龍城不復見,

何況城中歌舞莚。

宣撫使君為余重買笑,

席中歌妓皆年少。

席末一人髮半華,

顏醜神枯形略小。

狼藉殘眉不飾粧,

誰知便是當年城中第一調。

舊曲新聲暗淚垂,

耳中靜聽心中悲。

猛然億起二十年前事,

監湖湖邊曾見之。

城郭推移人事改,

幾度桑田變蒼海。

西山基業一旦盡消亡,

歌舞空留一人在。

瞬息百年曾幾時,

傷心往事淚沾衣。

南河歸來頭盡白,

怪底佳人顏色衰。

雙眼瞪瞪空想像,

可憐對面不相知。

Long thành cầm giả ca

Long thành giai nhân,

Bất ký danh tự.

Ðộc thiện huyền cầm,

Cử thành chi nhân dĩ cầm danh.

Học đắc tiên triều cung trung “Cung phụng” khúc,

Tự thị thiên thượng nhân gian đệ nhất thanh.

Dư tại thiếu niên tằng nhất kiến,

Giám Hồ hồ biên dạ khai yến.

Thử thời tam thất chánh phương niên,

Xuân phong yểm ánh đào hoa diện.

Ðà nhan hám thái tối nghi nhân,

Lịch loạn ngũ thanh tuỳ thủ biến.

Hoãn như luơng phong độ tùng lâm,

Thanh như chích hạc minh tại âm.

Liệt như Tiến Phúc bi đầu toái phích lịch,

Ai như Trang Tích bịnh trung vi Việt ngâm.

Thính giả mỹ mỹ bất tri quyện,

Tận thị Trung Hoà Ðại Nội âm.

Tây Sơn chư thần mãn toạ tận khuynh đảo,

Triệt dạ truy hoan bất tri hiểu.

Tả phao hữu trịch tranh triền đầu,

Nê thổ kim tiền thù thảo thảo.

Hào hoa ý khí lăng công hầu,

Ngũ Lăng niên thiếu bất túc đạo.

Tính tương tam thập lục cung xuân,

Hoán thủ Trường An vô giá bảo.

Thử tịch hồi đầu nhị thập niên,

Tây Sơn bại hậu dư Nam thiên.

Chỉ xích Long Thành bất phục kiến,

Hà huống thành trung ca vũ diên.

Tuyên phủ sứ quân vị dư trùng mãi tiếu,

Tịch trung ca kỹ giai niên thiếu.

Tịch mạt nhất nhân phát bán hoa,

Nhan xú thần khô hình lược tiểu.

Lang tạ tàn my bất sức trang,

Thuỳ tri tiện thị đương niên thành trung đệ nhất điệu.

Cựu khúc tân thanh ám lệ thuỳ,

Nhĩ trung tĩnh thính tâm trung bi.

Mãnh nhiên ức khởi nhị thập niên tiền sự,

Giám Hồ hồ biên tằng kiến chi.

Thành quách suy di nhân sự cải,

Kỷ độ tang điền biến thương hải.

Tây Sơn cơ nghiệp nhất đán tận tiêu vong,

Ca vũ không lưu nhất nhân tại.

Thuấn tức bách niên tằng kỷ thì,

Thương tâm vãng sự lệ triêm y.

Nam Hà quy lai đầu tận bạch,

Quái để giai nhân nhan sắc suy.

Song nhãn trừng trừng không tưởng tượng,

Khả liên đối diện bất tương tri.

Dịch nghĩa

Người đẹp Long Thành

Họ tên không được biết

Riêng thạo đàn huyền cầm

Dân trong thành gọi nàng là cô Cầm

Gảy khúc “Cung phụng” từ triều vua xưa

Một khúc đàn hay tuyệt từ trời đưa xuống thế gian.

Nhớ hồi trẻ tôi đã gặp nàng một lần

Bên hồ Giám trong một đêm yến tiệc

Tuổi cô cỡ hai mươi mốt

Áo hồng ánh lên khuôn mặt đẹp như hoa

Rượu đậm thêm nét mặt ngây thơ khả ái

Ngón tay lướt năm cung réo rắt

Tiếng khoan như gió thổi qua rừng thông

Thanh trong như đôi hạc kêu nơi xa xôi

Mạnh như sét đánh tan bia Tiến Phúc

Sầu bi như Trang Tích lúc đau ốm ngâm rên tiếng Việt

Người nghe nàng say sưa không biết mệt

Trong khúc nhạc đại nội Trung Hoà.

Quan tướng nhà Tây say rượu

Lo vui chơi suốt đêm không nghỉ

Bên phải bên trái tranh nhau cho thưởng

Tiền bạc coi thường có nghĩa chi.

Vẻ hào hoa hơn bậc vương hầu

Giới trẻ nơi Ngũ Lăng không đáng kể

Dường như ba mươi sáu cung xuân

Nay Tràng An đã hun đúc được một báu vật vô giá.

Trong đầu nhớ lại đã hai mươi năm

Tây sơn thua bại, tôi vào Nam

Long Thành gần mà cũng chẳng được thấy

Còn nói chi đến chuyện múa hát trong thành.

Nay Tuyên phủ sứ bày cuộc vui đãi tôi

Ca kỹ trẻ xinh cả một đám

Chỉ có một kẽ tóc hoa râm ngồi cuối phòng

Mặt xấu, sắc khô, người hơi nhỏ

Mày phờ phạc không điểm phấn tô son

Sao mà đoán được người này là đệ nhất danh ca một thời.

Điệu nhạc xưa làm ta thầm nhỏ lệ

Lắng tai nghe lòng càng đau xót

Tự nhiên nhớ lại hai mươi năm trước

Bên hồ Giám trong dạ tiệc ta đã thấy nàng

Thành quách đã chuyển, người cũng đổi thay

Nương dâu trở thành biển cả đã nhiều

Cơ nghiệp Tây sơn cũng đà tiêu tán

Sót lại đây còn người múa ca.

Thấm thoắt trăm năm có là bao

Cảm thương chuyện cũ dùng áo thấm nước mắt

Ta từ Nam trở lại, đầu bạc trắng

Trách làm sao được sắc đẹp cũng suy tàn.

Hai mắt trừng lên tưởng nhớ chuyện xưa

Thương cho đối mặt mà chẳng nhìn nhận ra nhau.

Tiểu dẫn của tác giả:

Long Thành Cầm giả, bất tri tính thị. Văn kỳ ấu niên tòng học bát Nguyễn cầm ư Lê cung Hoa tần bộ trung. Tây Sơn binh khởi, cựu nhạc tử tán, kỳ nhân lưu lạc thị triền, hiệp kỹ dĩ ngao, thuộc tản bộ. Sở đàn giai ngự tiền cung phụng khúc, phi ngoại nhân sở văn, toại xưng nhất thời tuyệt kỹ. Dư thiếu thời, thám huynh để kinh, lữ túc Giám hồ điếm. Kỳ bàng Tây Sơn chư thần đại tập nữ nhạc, danh cơ bất hạ sổ thập. Kỳ nhân độc dĩ Nguyễn cầm thanh thiện trường. Phả năng ca, tác bài hài ngữ, nhất toạ tận điên đảo. Sác thưởng dĩ đại bạch, Triếp tận, triền đầu vô toán, kim bạch uỷ tích mãn địa. Dư thời nặc thân ám trung, bất thậm minh bạch. Hậu kiến chi huynh xứ, đoản thân khoát kiểm, ngạch đột diện ao, bất thậm lệ, cơ bạch nhi thể phong, thiện tu sức, đạm mi nùng phấn, ý dĩ hồng thuý tiêu thường, xước xước nhiên hữu dư vận. Tính thiện ẩm, hỉ lãng hước, nhãn hoắc hoắc, khuông trung vô nhất nhân. Tại huynh gia mỗi ẩm triếp tận tuý, ẩu thổ lang tạ, ngoạ địa thượng, đồng bối phi chi bất tuất dã. Hậu sổ tải, Dư tòng gia nam quy, bất đáo Long Thành nhược thập niên hĩ. Kim xuân tương phụng mệnh Bắc sứ, đạo kinh Long Thành. Chư công nhục tiễn vu Tuyên phủ nha, tất triệu tại thành nữ nhạc, thiếu cơ sổ thập, tịnh bất thức danh diện, điệt khởi ca vũ, kế văn cầm thanh thanh việt, quýnh dị thời khúc, tâm dị chi. Thị kỳ nhân, nhan sấu thần khô, diện hắc, sắc như quỷ, y phục tịnh thô bố, bại hôi sắc, đa bạch bổ, mặc toạ tịch mạt, bất ngôn diệc bất tiếu, kỳ trạng đãi bất kham giả, bất phục tri vi thuỳ hà. Duy vu cầm thanh trung tự tằng tương thức, trắc nhiên vu tâm. Tịch tán, chất chi nhạc nhân, tức kỳ nhân dã. Ta hồ! Thị nhân hà chí thử da! Phủ ngưỡng bồi hồi, bất thắng kim tích chi cảm. Nhân sinh bách niên, vinh nhục ai lạc, kỳ khả lượng da. Biệt hậu, nhất lộ thượng, thâm hữu cảm yên, nhân ca dĩ thác hứng.

龍城琴者。不知姓氏。聞其幼年從學撥阮琴於黎宮花嬪部中。西山兵起。舊樂死散。其人流落市廛。挾技以遨。屬散部。所彈皆御前供奉曲。非外人所聞。遂稱一時絕技。余少時。探兄抵京。旅宿鑑湖店。其傍西山諸臣大集女樂。名姬不下數十。其人獨以阮琴聲擅場。頗能歌。作俳諧語。一坐盡顚倒。數賞以大白。輒盡。纏頭無算。金帛委積滿地。余時匿身暗中。不甚明白。後見之兄處。短身闊臉。額凸面凹。不甚麗。肌白而體豐。善修飾。淡眉濃粉。衣以紅翠綃裳。綽綽然有餘韻。性善飲。喜浪謔。眼矐矐。眶中無一人。在兄家每飲輒盡醉。嘔吐狼藉。臥地上。同輩非之。不恤也。後數載。余從家南歸。不到龍城若十年矣。今春將奉命北使。道經龍城。諸公辱餞于宣撫衙。畢召在城女樂。少姬數十。並不識名面。迭起歌舞。繼聞琴聲清越。迥異時曲。心異之。視其人。顏瘦神枯。面黑。色如鬼。衣服並粗布。敗灰色。多白補。默坐席末。不言亦不笑。其狀殆不堪者。不復知爲誰何。惟於琴聲中似曾相識。側然于心。席散。質之樂人。即其人也。嗟乎。是人何至此耶。俯仰徘徊。不勝今昔之感。人生百年。榮辱哀樂其可量耶。別後。一路上。深有感焉。因歌以托興。

(Người gảy đàn đất Long Thành không rõ họ tên là gì. Nghe nói thuở nhỏ, nàng học đàn Nguyễn trong đội nữ nhạc ở cung vua Lê. Quân Tây Sơn kéo ra, các đội nhạc cũ người chết, kẻ bỏ đi. Nàng lưu lạc ở các chợ ôm đàn hát rong. Những bài nàng gảy đều là những khúc cung phụng gảy cho vua nghe, người ngoài không hề được biết, cho nên tài nghệ của nàng nổi tiếng hay nhất một thời.

Hồi còn trẻ (1792-1793?), tôi đến kinh đô thăm anh tôi (Nguyễn Nễ), ở trọ gần Giám hồ (hồ Gương). Cạnh đó các quan Tây Sơn mở cuộc hát lớn, con hát đẹp có đến vài chục người. Nàng nỗi tiếng nhờ ngón đàn Nguyễn. Nàng hát cũng hay và khéo nói khôi hài, mọi người say mê, đua nhau ban thưởng từng chén rượu lớn, nàng uống hết ngay, tiền thưởng nhiều vô kể, tiền và lụa chồng đầy mặt đất. Lúc ấy tôi nấp trong bóng tối, không thấy rõ lắm. Sau được gặp ở nhà anh tôi. Nàng người thấp, má bầu, trán giô, mặt gẫy, không đẹp lắm, nhưng mước da trắng trẻo, thân hình đẫy đà, khéo trang điểm, lông mày thanh, má đánh phấn, áo màu hồng, quần lụa cánh chả, có vẻ phong nhã. Nàng hay uống rượu, hay nói pha trò, con mắt long lanh, không coi ai ra gì. Khi ở nhà anh tôi mỗi lần uống rượu thì nàng uống say đến nỗi nôn bừa bãi, nằm lăn ra đất, các bạn có chê trách cũng không lấy làm điều. Sau đó vài năm, tôi rời nhà về Nam (Thái Bình), mấy năm liền không trở lại Long Thành.

Mùa xuân năm nay (1813) tôi lại phụng mệnh sang sứ Trung Quốc, đi qua Long Thành. Các bạn mở tiệc tiễn tôi ở dinh Tuyên phủ, có gọi tất cả vài chục nữ nhạc, tôi đều không biết mặt biết tên. Chị em thay nhau múa hát. Rồi nghe một khúc đàn Nguyễn trong trẻo nổi lên, khác hẳn những khúc thường nghe, tôi lấy làm lạ, nhìn người gảy đàn thì thấy một chị gầy gò, vẻ tiều tuỵ, sắc mặt đen sạm, xấu như quỷ, áo quần mặc toàn vải thô bạc thếch, vá nhiều mảnh trắng, ngồi im lặng ở cuối chiếu, chẳng hề nói cười, hình dáng thật khó coi. Tôi không biết nàng là ai, nhưng nghe tiếng đàn thì dường như đã quen biết, nên động lòng thương. Tiệc xong, hỏi thì chính là người trước kia đã gặp.

Than ôi! Người ấy sao đến nỗi thế! Tôi bồi hồi, không yên, ngửng lên cúi xuống, ngậm ngùi cho cảnh xưa và nay. Người ta trong cõi trăm năm, những sự vinh nhục buồn vui thật không lường được. Sau khi từ biệt trên đường đi, cảm thương vô hạn nên làm bài ca sau, để ghi lại mối cảm hứng.)

Xem thêm:  Tuyển tập những bài thơ ấn tượng của Bình Nguyên Trang (Phần 4)

Thăng Long kỳ 1 昇龍其一 • Thăng Long kỳ 1

昇龍其一

傘嶺瀘江歲歲同,

白頭猶得見昇龍。

千年巨室成官道,

一片新城沒故宮。

相識美人看抱子,

同遊俠少盡成翁。

關心一夜苦無睡,

短笛聲聲明月中。

Thăng Long kỳ 1

Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng,

Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long.

Thiên niên cự thất thành quan đạo,

Nhất phiến tân thành một cố cung.

Tương thức mỹ nhân khan bão tử,

Ðồng du hiệp thiếu tẫn thành ông.

Quan tâm nhất dạ khổ vô thuỵ,

Ðoản địch thanh thanh minh nguyệt trung.

Dịch nghĩa

Núi Tản sông Lô bao nhiêu năm vẫn thế

Đầu đã bạc rồi mà lại thấy Thăng Long

Những ngôi nhà đồ sộ ngày xưa nay đã thành đường cái quan.

Dãi thành mới làm mất cung điện xưa

Các mỹ nhân ngày trước giờ đã có con bồng

Các bạn hào hiệp giờ đã thành ông

Suốt đêm nghĩ ngơi, thao thức không ngủ

Văng vẳng nghe tiếng sáo trong ánh trăng

Thăng Long kỳ 2 昇龍其二 • Thăng Long kỳ 2

昇龍其二

古時明月照新城,

猶是昇龍舊帝京。

衢巷四開迷舊跡,

管弦一變雜新聲。

千年富貴供爭奪,

早歲親朋半死生。

世事浮沉休嘆息,

自家頭白亦星星。

Thăng Long kỳ 2

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành,

Do thị Thăng Long cựu đế kinh.

Cù hạng tứ khai mê cựu tích,

Quản huyền nhất biến tạp tân thanh.

Thiên niên phú quí cung tranh đoạt,

Tảo tuế thân bằng bán tử sinh.

Thế sự phù trầm hưu thán tức,

Tự gia đầu bạch diệc tinh tinh.

Dịch nghĩa

Mảnh trăng ngày trước soi xuống ngôi thành mới,

Đây vẫn là Thăng Long, đế kinh của các triều vua xưa.

Đường xá dọc ngang, xoá mất dấu vết cũ,

Tiếng đàn sáo cũng đổi khác, lẫn nhiều âm thanh mới.

Nghìn năm phú quý vẫn làm mồi cho sự tranh đoạt,

Bạn bè lúc nhỏ, kẻ còn người mất.

Thôi, đừng than thở cho cảnh đời chìm nổi,

ta đây cũng bạc rồi.

Ngộ gia đệ cựu ca cơ 遇家弟舊歌姬 • Gặp lại người ca cơ cũ của em

遇家弟舊歌姬

繁華人物亂來非,

玄鶴歸來幾個知。

紅袖曾聞歌宛轉,

白頭相見哭流離。

覆盆已矣難收水,

斷藕傷哉未絕絲。

見說嫁人已三子,

可憐猶著去時衣。

Ngộ gia đệ cựu ca cơ

Phồn hoa nhân vật loạn lai phi,

Huyền hạc quy lai kỷ cá tri.

Hồng tụ tằng văn ca uyển chuyển,

Bạch đầu tương kiến khốc lưu ly.

Phúc bồn dĩ hĩ nan thâu thuỷ,

Ðoạn ngẫu thương tai vị tuyệt ty.

Kiến thuyết giá nhân dĩ tam tử,

Khả liên do trước khứ thời y.

Dịch nghĩa

Sau buổi loạn lạc, nhân vật nơi chốn phồn hoa đã khác xưa.

Con chim hạc đen bay trở lại, nào mấy ai biết?

Ta từng nghe giọng ca uyển chuyển của nàng lúc xưa mặc áo hồng.

Nay đầu đã bạc, mới gặp lại nhau, nghe nàng than thở nỗi lưu ly.

Chậu nước đã đổ rồi, khó lòng vét lại.

Thương cho ngó sen đã đứt mà tơ vẫn còn vương.

Nghe nói nàng đã có chồng và đã có ba con.

Ái ngại thay nàng vẫn phải mặc cái áo xưa (vẫn làm ca cơ).

Gia đệ là em, có thể là em cùng mẹ, mà cũng có thể là em khác me. Ðây có thể chỉ người em cùng mẹ là Nguyễn Úc được tập ấm là Hoàng Tín đại phu Trung Thành môn vệ uý. Năm Kỷ Dậu (1789) vua Chiêu Thống chạy sang Tàu, Nguyễn Úc chạy theo không kịp, về ngụ nơi quê vợ, làng Phù Ðổng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Năm Tân Mùi (1811), Gia Long nghe ông có tài khéo, xuống chiếu triệu vào kinh, bổ làm Thiêm sự bộ Công, tước Hầu. Những miếu điện ở kinh thành đều do ông sáng chế kiểu thức.

Quỷ Môn quan 鬼門關 • Ải Quỷ Môn

鬼門關

連峰高插入青雲,

南北關頭就此分。

如此有名生死地,

可憐無數去來人。

塞途叢莽藏蛇虎,

布野煙嵐聚鬼神。

終古寒風吹白骨,

奇功何取漢將軍。

Quỷ Môn quan

Liên phong cao sáp nhập thanh vân,

Nam bắc quan đầu tựu thử phân.

Như thử hữu danh sinh tử địa,

Khả liên vô số khứ lai nhân.

Tắc đồ tùng mãng tàng xà hổ,

Bố dã yên lam tụ quỷ thần.

Chung cổ hàn phong xuy bạch cốt,

Kỳ công hà thủ Hán tướng quân.

Dịch nghĩa

Núi liên tiếp, cao vút tận mây xanh.

Nam bắc chia ranh giới ở chỗ này

Là nơi nổi tiếng nguy hiểm đến tính mạng.

Thương thay, bao nhiêu ngươì vẫn phải đi về qua đây.

Bụi gai lấp đường, mãng xà, hổ tha hồ ẩn nấp.

Khí độc đầy đồng, quỷ thần mặc sức tụ họp.

Từ thuở xa xưa, gió lạnh đã thổi bao đống xương trắng.

Chiến công của tướng nhà Hán có gì đáng khen!

Quỷ Môn quan ở phía Nam xã Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn, địa thế hiểm trở, có núi đầu quỷ mà mệnh danh là Quỉ Môn quan. Cổ thi có câu: “Quỷ Môn quan! Quỷ Môn quan! Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn”. Người Việt đi sứ Trung Quốc có câu: “Rạng ngày đến Quỷ Môn quan, Tiếng xưa thập khứ nhất hoàn là đây.”

Nguồn: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, NXB Văn học, 1965

Lạng thành đạo trung 諒城道中 • Trên đường đi Lạng thành

諒城道中

群峰湧浪石鳴濤,

蛟有幽宮鵑有巢。

泉水合流江水闊,

子山不及母山高。

團城雲石夕相侯,

鴻嶺親朋日漸遙。

怪得柔情輕割斷,

筐中攜有筆如刀。

Lạng thành đạo trung

Quần phong dũng lãng thạch minh đào,

Giao hữu u cung, quyên hữu sào.

Tuyền thuỷ hợp lưu giang thuỷ khoát,

Tử sơn bất cập Mẫu sơn cao.

Ðoàn thành vân thạch tịch tương hậu,

Hồng lĩnh thân bằng nhật tiệm dao.

Quái đắc nhu tình khinh cát đoạn,

Khuông trung huề hữu bút như đao.

Dịch nghĩa

Núi non trập trùng, gió thổi vào đá, nghe như sóng vỗ.

Ở đây, thuồng luồng có hang kín, đỗ quyên cũng có tổ.

Nước suối ở đây hợp lại thành sông rộng.

Núi con không cao bằng núi mẹ.

Mây đá Đoàn thành chiều hôm nay như có ý đợi ta.

Thân bằng cố hữu ở núi Hồng Lĩnh càng ngày càng xa cách.

Quái lạ, nỗi lại dễ cắt đứt.

Khi tráp có ngọn bút thay đao (để khuây khoả).

Lạng thành tức Lạng Sơn.

Lưu biệt cựu khế Hoàng 留別舊契黃 • Từ biệt bạn cũ họ Hoàng

留別舊契黃

卅年故友重逄日,

萬里前途一蹴初。

道路日來情未竟,

雲山別後意何如。

悵然分手重關外,

佬矣全身百戰餘。

他日南歸相會訪,

六頭江上有樵漁。

Lưu biệt cựu khế Hoàng

Táp niên cố hữu trùng phùng nhật,

Vạn lý tiền đồ nhất xúc sơ.

Ðạo lộ nhật lai tình vị cánh,

Vân sơn biệt hậu ý hà như.

Trướng nhiên phân thủ trùng quan ngoại,

Lão hỷ toàn thân bách chiến dư.

Tha nhật Nam qui tương hội phỏng,

Lục Ðầu giang thượng hữu tiều ngư.

Dịch nghĩa

Ngày gặp lại người bạn cũ của ba mươi năm trước.

Cũng là ngày tôi bắt đầu cuộc hành trình vạn dặm.

Chưa kể hết những nỗi dọc đường những ngày gần đây.

Sau khi nhau ở chốn núi mây, ý bạn ra sao?

Hai ta chia tay nhau ngoài cửa quan, lòng buồn khôn xiết.

Anh trải qua trăm trận đánh, thân thể vẹn toàn, nhưng nay đã già rồi.

Sau này trở về nước, gặp lại anh, hỏi thăm nhau.

Chắc bây giờ trên sông Lục Đầu, anh đã là một bác tiều phu, hay người đánh cá, cũng chưa biết chừng!

Cựu khế Hoàng: người bạn cũ họ Hoàng, không rõ tên. Theo bài thơ thì ông này chắc quê ở tỉnh Hải Hưng, bấy giờ làm quan ở Lạng Sơn và chắc có lẽ là ông quan võ.

Xem thêm:  Bài thơ Tháng chín mùa thu – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Trấn Nam Quan 鎮南關 • Trấn Nam Quan

鎮南關

李陳舊事杳難尋,

三百年來直到今。

兩國平分孤壘面,

一關雄鎮萬山心。

地偏每為傅聞誤,

天近纔知降澤深。

帝闕回頭碧雲表,

鈞韶耳畔有餘音。

Trấn Nam Quan

Lý Trần cựu sự diểu nan tâm,

Tam bách niên lai trực đáo câm (kim).

Lưỡng quốc bình phân cô lũy diện,

Nhất quan hùng trấn vạn sơn tâm.

Địa thiên mỗi vị truyền văn ngộ,

Thiên cận tài tri giáng trạch thâm.

Đế khuyết hồi đầu bích vân biểu,

Quân thiều nhĩ bạn hữu dư âm.

Dịch nghĩa

Việc cũ đời Lý, Trần xa xôi khó biết.

Chỉ biết cửa ải này có đến ngày nay đã ba trăm năm.

Bức thành lẻ loi phân chia hai nước,

Cửa ải hùng vĩ đứng trấn giữa muôn nghìn núi non.

Cách xa nhau, thường có những lời đồn đãi không đích xác, dễ hiểu lầm.

Gần trời mới biết ơn mưa móc thấm sâu dường nào.

Quay đầu trông về cửa khuyết ở ngoài tần mây biếc.

Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng nhạc quân thiều.

南關道中

玉書捧下五雲端,

萬里單車渡漢關。

一路偕來愯白髮,

二旬斫見但青山。

君恩似海毫無報,

春雨如膏骨自寒。

王道蕩平休問訊,

明江北上是長安。

Nam Quan đạo trung

Ngọc thư phủng há ngũ vân đoan,

Vạn lý đan xa độ Hán quan.

Nhất lộ giai lai duy bạch phát,

Nhị tuần sở kiến đãn thanh san.

Quân ân tự hải hào vô báo,

Xuân vũ như cao cốt tự hàn.

Vương đạo đãng bình hưu vấn tấn,

Minh Giang bắc thướng thị Trường An.

Dịch nghĩa

Chiếu của nhà vua từ tầng mây năm sắc ban xuống

Trên đường muôn dặm, chiếc xe lẻ loi vượt Hán quan.

Suốt dọc đường cùng ta chỉ có mái tóc bạc

Cả hai mươi ngày chỉ thấy một màu núi xanh

Ơn vua như biển chưa mảy may báo đáp

Mưa xuân như mỡ lạnh buốt xương

Ðường cái quan rộng rãi bằng phẳng, thôi hỏi thăm chi nữa

Theo dòng Minh Giang lên hướng bắc, ấy là Trường An

Mạc phủ tức sự 幕府即事 • Trạm nghỉ chân tức sự

幕府即事

徹夜鑼聲不暫停,

孤燈相對到天明。

經旬去國心如死,

一路逢人面盡生。

山麓積泥深沒馬,

谿泉伏怪老成精。

客情至此已無限,

又是燕山萬里行。

Mạc phủ tức sự

Triệt dạ la thanh bất tạm đình,

Cô đăng tương đối đáo thiên minh.

Kinh tuần khứ quốc tâm như tử,

Nhất lộ phùng nhân diện tẫn sinh.

Sơn lộc tích nê thâm một mã,

Khê tuyền phục quái lão thành tinh.

Khách tình chí thử dĩ vô hạn,

Hựu thị Yên sơn vạn lý hành.

Dịch nghĩa

Suốt đêm, tiếng thanh la không ngớt.

Ta ngồi bên ngọn đèn cô đơn cho đến sáng.

Xa nước mấy tuần, lòng như chết.

Dọc đường gặp toàn người lạ.

Ở chân núi bùn ngập đến bụng ngựa.

Quái vật ẩn nấp hai bên bờ suối lâu ngày đã thành tinh.

Đến đây, tình cảm người viễn khách đã vô hạn rồi.

Huống chi cuộc hành trình đến Yên sơn (kinh đô) còn vạn dặm.

Giáp Thành Mã Phục Ba miếu 夾城馬伏波廟 • Miếu thờ Mã Phục Ba ở Giáp Thành

夾城馬伏波廟

六十老人筋力衰,

據鞍被甲疾如飛。

殿庭只慱君王笑,

鄉里寧知兄弟悲。

銅柱僅能欺越女,

珠車畢竟累家兒。

姓名合上雲臺畫,

猶向南中索歲時。

Giáp Thành Mã Phục Ba miếu

Lục thập lão nhân cân lực suy,

Cứ an bị giáp tật như phi.

Ðiện đình chỉ bác quân vương tiếu,

Hương lý ninh tri huynh đệ bi.

Đồng trụ cận năng khi Việt nữ,

Châu xa tất cánh luỵ gia nhi.

Tính danh hợp thướng Vân Đài hoạ,

Do hướng Nam trung sách tuế thì.

Dịch nghĩa

Người già tuổi sáu mươi thì gân sức suy.

Ông còn mặc giáp nhảy lên ngựa nhanh như bay.

Chỉ chuốc một nụ cười của nhà vua nơi cung điện.

Ðâu biết anh em nơi thương xót cho ông!

Cột đồng chỉ dối được đàn bà con gái Việt.

Chứ như xe ngọc châu chở về, thì lại để luỵ cho con cháu ông.

Tên tuổi ông (đáng lẽ) được ghi nơi bức hoạ Vân Ðài.

Sao lại đòi nước Nam hằng năm phải cúng tế?

Giáp thành: nơi ranh giới Việt Nam và Trung Hoa.

Mã Phục Ba: Tên Mã Viện hiệu phục ba tướng quân, 60 tuổi còn đi đánh giặc lập công. Vua thương tuổi cao không nỡ cho đi, Mã Viện liền mặc áo giáp nhảy lên yên ngựa tỏ ra mình còn khoẻ mạnh. Vua cười nói: “Ông này quắc thước lắm”.

Minh giang chu phát 明江舟發 • ra đi trên sông Minh

明江舟發

簫鼓鼕鼕初出門,

萬山中斷一槎奔。

浮雲乍散右容瘦,

新潦初生江水渾。

別後關山思弟妹,

望中岩岫見兒孫。

日斜莫向華山過,

怕有聲聲腸斷猿。

Minh giang chu phát

Tiêu cổ đông đông sơ xuất môn,

Vạn sơn trung đoạn nhất sà bôn.

Phù vân sạ tán thạch dung sấu,

Tân lạo sơ sinh giang thuỷ bồn.

Biệt hậu quan sơn tư đệ muội,

Vọng trung nham tụ kiến nhi tôn.

Nhật tà mạc hướng Hoa Sơn quá,

Phạ hữu thanh thanh trường đoạn vôn (viên).

Dịch nghĩa

Vừa ra khỏi cửa, tiếng tiêu, tiếng trống nổi lên ầm ầm.

Một chiếc thuyền vút nhanh giữa muôn ngọn núi.

Mây vừa tan, núi trông có vẻ gầy.

Lụt mới về, nước sông đụt ngầy.

Sau lúc chia biệt chỗ quan san, đã nhớ đến em trai, em gái

Nhìn giữa đá núi, tưởng chừng thấy con cháu

Lúc mặt trời xế bóng, đừng đi qua Hoa Sơn

Sợ nghe tiếng vượn kêu buồn đứt ruột

Minh giang là con sông phát nguyên từ núi Phân Mao, tỉnh Quảng Ðông. Sông chia làm hai ngả bắc nam. Ngả nam chia ranh giới Việt Nam và Trung Hoa. Ðoàn sứ Nguyễn Du đi theo sông này qua núi Hoa Sơn, thuộc tỉnh Quảng Tây, lên phía bắc.

Ninh Minh giang chu hành 寧明江舟行 • Đi thuyền trên sông Ninh Minh

寧明江舟行

粵西山中多澗泉,

千年合注成一川。

自高襾下如潑天,

灘上何所聞。

應龍激怒雷田田,

灘下何所見。

弩機劇發矢離絃,

一瀉萬里無停堙。

高山夾岸如離垣,

中有怪石森森然。

有如龍蛇虎豹牛馬羅其前,

大者如屋小如拳。

高者如立低如眠,

直者如走曲如旋。

千形萬狀難盡言,

蛟螭出沒成重淵。

湧濤噴沫日夜爭豗喧,

夏潦初漲沸如煎。

一行三日心懸懸,

心懸懸多所畏。

危乎殆哉汨沒無底,

共道中華路坦平。

中華道中夫如是,

窩盤屈曲似人心。

危亡傾覆皆天意,

高才每被文章妒。

人肉最為魑魅喜,

風波邢得儘能平。

忠信到頭無足恃,

不信出門皆畏途。

試望滔滔此江水。

Ninh Minh giang chu hành

Việt Tây sơn trung đa giản tuyền,

Thiên niên hợp chú thành nhất xuyên.

Tự cao nhi hạ như bát thiên,

Than thượng hà sở văn?

Ưng long kích nộ lôi điền điền,

Than hạ hà sở kiến?

Nỗ cơ kịch phát thỉ ly huyền,

Nhất tả vạn lý vô đình yên.

Cao sơn giáp ngạn như tường viên,

Trung hữu quái thạch sâm sâm nhiên.

Hữu như long, xà, hổ, báo, ngưu, mã la kỳ tiền,

Ðại giả như ốc, tiểu như quyền.

Cao giả như lập, đê như miên,

Trực giả như tẩu, khúc như tuyền.

Thiên hình vạn trạng nan tận ngôn,

Giao ly xuất một thành trùng uyên.

Dũng đào phún mạt nhật dạ tranh hôi huyền,

Hạ lạo sơ trướng phí như tiên.

Nhất hành tam nhật tâm huyền huyền,

Tâm huyền huyền đa sở uý.

Nguy hồ đãi tai cốt một vô để,

Cộng đạo Trung Hoa lộ thản bình.

Trung Hoa đạo trung phù như thị,

Oa bàn khuất khúc tự nhân tâm.

Nguy vong khuynh phúc giai thiên ý,

Cao tài mỗi vị văn chương đố.

Nhân nhục tối vi ly mị hỷ,

Phong ba na đắc tận năng bình.

Trung tín đáo đầu vô túc thị,

Bất tín “xuất môn giai uý đồ”.

Thí vọng thao thao thử giang thuỷ.

Dịch nghĩa

Trong núi miền Việt Tây có nhiều khe suối

Nghìn năm hợp lại thành một sông

Như nước rót xuống từ trời cao

Trên thác nghe thấy gì?

Rồng hiện giận dữ, sấm động ầm ầm

Dưới thác trông thấy gì?

Máy nỏ bật mạnh, tên vút khỏi dây

Một dòng vạn dặm không ngừng

Núi cao bên bờ như bức tường

Trong có đá hình thù kỳ dị chen chúc

Như rồng, rắn, hổ, báo, trâu, ngựa la liệt trước phía trước

Lớn như nhà, nhỏ bằng nắm tay

Cao như đứng, thấp như ngủ

Thẳng như chạy, cong như xoay vòng

Muôn hình vạn trạng khó nói hết

Thuồng luồng, ly long ra vào thành vực thẳm

Sóng vỗ bọt phun ngày đêm ầm ĩ

Lụt mùa hè vừa dâng nước sôi sục

Ði một mạch ba ngày, lòng chơi vơi

Lòng chơi vơi vì sợ hãi

Thiệt là nguy hiểm chìm sâu không đáy

Mọi người đều nói đường đi Trung Hoa bằng phẳng

Ðường Trung Hoa như thế này ư!

Sâu hiểm quanh co như lòng người

Nguy vong nghiêng đổ đều do ý trời

Tài cao thường bị văn chương ganh ghét

Thịt người là thứ ma quỷ thích nhất

làm sao yên cho hết

Giữ trung tín rốt cuc không đủ cậy nhờ

Ai không tin rằng “ra ngoài cửa mọi đường đều đáng sợ”

Thì hãy thử nhìn nước sông cuồn cuộn đó

Ninh Minh giang tức Minh giang, khi chảy qua huyện Ninh Minh thì gọi là Ninh Minh giang.

Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu 題大灘馬伏波廟 • Đề miếu Mã Phục Ba ở Đại Than

題大灘馬伏波廟

鑿通嶺道定炎墟,

蓋世功名在史書。

向老大年矜钁鑠,

除衣食外盡贏餘。

大灘風浪留前烈,

古廟松杉隔故閭。

日暮城西荊棘下,

霪潭遺悔更何如。

Đề Đại Than Mã Phục Ba miếu

Tạc thông lĩnh đạo định Viêm khư,

Cái thế công danh tại sử thư.

Hướng lão đại niên căng quắc thước,

Trừ y thực ngoại tẫn doanh dư.

Ðại Than phong lãng lưu tiền liệt,

Cổ miếu tùng sam cách cố lư.

Nhật mộ thành Tây kinh cức hạ,

Dâm Ðàm di hối cánh hà như.

Dịch nghĩa

Ðục xuyên qua đường Ngũ lĩnh, bình định cõi Nam

Công danh trùm đời ghi trên sử sách

Già lớn tuổi rồi còn khoe quắc thước

Ngoài cơm áo ra, mọi thứ là thừa

Sóng gió Ðại Than còn để dấu công oanh liệt thời trước

Cây tùng, cây sam ở ngôi miếu cổ xa cách quê nhà

Chiều tà dưới đám gai gọc phía tây thành

Nỗi hận ở Dâm Ðàm, sau cùng ra làm sao?

Hoàng Sào binh mã 黃巢兵馬 • Nơi Hoàng Sào đóng binh mã

黃巢兵馬

大小花山數里分,

黃巢遺蹟在江津。

豈知金統秦中帝,

乃出孫山榜外人。

誤國每因拘限量,

窮時自可變風雲。

遠來擬問千年事,

舡戶搖頭若不聞。

Hoàng Sào binh mã

Đại tiểu Hoa Sơn sổ lý phân,

Hoàng Sào di tích tại giang tân.

Khởi tri Kim Thống Tần trung đế,

Nãi xuất Tôn Sơn bảng ngoại nhân.

Ngộ quốc mỗi nhân câu hạn lượng,

Cùng thì tự khả biến phong vân.

Viễn lai nghĩ vấn thiên niên sự,

Hang hộ dao đầu nhược bất văn.

Xem thêm:  Hà Nội mùa thu - Phan Thị Thanh Nhàn

Dịch nghĩa

Núi Hoa Sơn lớn nhỏ cách nhau vài dậm

Trên bến sông hãy còn di tích Hoàng Sào

Há biết vua Kim Thống đất Tấn

Lại là người đi thi bị đánh rớt

Đôi khi chỉ vì câu nệ, hẹp hòi mà làm lỡ việc nước.

ta đến lúc cùng có thể làm biến gió đổi mây.

Ta từ xa đến, muốn hỏi chuyện nghìn năm cũ.

Nhưng ông lái đò lắc đầu như không nghe thấy!

Hoàng Sào: người đời Ðường, quê ở Sơn Ðông, học giỏi, nhiều lần thi Tiến Sĩ không đổ, thích đánh gươm, cưỡi ngựa, hay giúp người nghèo, sau cầm đầu một cuộc khởi nghĩa trên mười năm (875-884). Khi vào Trường An, Hoàng Sào lên ngôi hoàng đế, lấy quốc hiệu là Đại Tề, niên hiệu Kim Thống.

Vọng Quan Âm miếu 望觀音廟 • Trông lên miếu Quan Âm

望觀音廟

伊誰絕境構亭臺,

代盡松枝墜鶴胎。

石穴何年初鑿破,

金身削夜卻飛來。

停雲處處僧眠定,

落口山山猿咡哀。

一炷檀香消慧業,

回頭已隔萬重崖。

Vọng Quan Âm miếu

Y thuỳ tuyệt cảnh cấu đình đài,

Phạt tận tùng chi trụy hạc thai.

Thạch huyệt hà niên sơ tạc phá,

Kim thân tiền dạ khước phi lai.

Ðình vân xứ xứ tăng miên định,

Lạc nhật sơn sơn viên khiếu ai.

Nhất chú đàn hương tiêu tuệ nghiệp,

Hồi đầu dĩ cách vạn trùng nhai.

Dịch nghĩa

Ai người dựng nên đình đài ở chốn tận cùng này?

Chặt hết cành tùng, rớt trứng hạc

Hang đá, năm nào bắt đầu đục phá?

Tượng Phật (mình vàng) (1) mới bay đến đêm qua (2)

Khắp chốn mây ngừng trôi, sư yên giấc

Núi núi bóng chiều rơi, vượn kêu thương

Ðốt nén hương đàn để tiêu tan nghiệp chướng do trí tuệ gây ra

Quay đầu lại đã cách núi muôn trùng

Tam Giang khẩu đường dạ bạc 三江口塘夜泊 • Đêm đậu thuyền ở cửa sông Tam Giang

三江口塘夜泊

西粵重山一水分,

兩山相對石磷峋。

猿啼樹杪若無路,

犬吠林中知有人。

四望雲山人獨老,

同舟胡越各相親。

十年已失還鄉路,

邢得家鄉入夢頻。

Tam Giang khẩu đường dạ bạc

Tây Việt trùng sơn nhất thủy phân

Lưỡng sơn tương đối thạch lân tuân

Viên đề thụ diểu nhược vô lộ

Khuyển phệ lâm trung tri hữu nhân

Tứ vọng vân sơn nhân độc lão

Ðồng chu Hồ Việt các tương lân

Thập niên dĩ thất hoàn hương lộ

Ná đắc gia hương nhập mộng tần.

Dịch nghĩa

Nơi núi non trập trùng ở Tây Việt, một dòng nước chia hai

Hai ngọn núi đối nhau, đá chồng chất

Vượn hú trên ngọn cây, tưởng như không có đường đi

Chó sủa trong rừng, biết là có người

Nhìn bốn bề đều là mây và núi, chỉ có người thấy già

Cùng thuyền, người Hồ kẻ Việt thân thiết với nhau

Mười năm đã mất đường về làng cũ

Sao được quê nhà đi vào trong mộng

Vãn há Đại Than, tân lạo bao trướng, chư hiểm câu thất 晚下大灘新潦暴漲諸俱失 • Thuyền xuôi ghềnh Đại Than, nước lũ dâng cao, ngập cả những chỗ hiểm trở

晚下大灘新潦暴漲諸俱失

銀河昨夜自天傾,

江水茫茫江岸平。

未信鬼神能相佑,

盡教龍虎失精靈。

平居不會講忠信,

到處無妨薺死生。

更有險巇饒十倍,

吾將何以叩神明。

Vãn há Đại Than, tân lạo bao trướng, chư hiểm câu thất

Ngân hà tạc dạ tự thiên khuynh,

Giang thuỷ mang mang giang ngạn bình.

Vị tín quỉ thần năng tướng hựu,

Tẫn giao long hổ thất tinh linh.

Bình cư bất hội giảng trung tín,

Ðáo xứ vô phương tề tử sinh.

Cánh hữu hiểm hy nhiêu thập bội,

Ngô tương hà dĩ khấu thần minh.

Dịch nghĩa

Ðêm qua sông Ngân từ trời đổ xuống

Nước sông mênh mông, bờ sông ngập bằng

Chưa tin quỉ thần có thể giúp được gì

Ngay cả rồng cọp cũng hết linh thiêng

Ngày thường không thấu hiểu hai chữ “trung tín”

Thì đến đâu cũng không giải quyết được vấn đề “sống và chết”

Trên đường đi, sau này còn có chỗ hiểm nguy gấp mười

Ta sẽ lấy gì để cầu xin với thần minh?

Há than hỷ phú 下灘喜賦 • Tả nỗi mừng khi xuống thác

下灘喜賦

心香拜禱將軍祠,

一掉中流肆所之。

到處江山如識趣,

喜人蛇虎不施威。

萬株松樹僧人屋,

一帶寒煙燕子磯。

寂寂船窗無箇事,

漁歌江上看斜暉。

Há than hỷ phú

Tâm hương bái đảo tướng quân tỳ (từ),

Nhất trạo trung lưu tứ sở chi.

Ðáo xứ như thức thú,

Hỷ nhân xà hổ bất thi uy.

Vạn châu tùng thụ tăng nhân ốc,

Nhất đới hàn yên Yến Tử ky (cơ).

Tịch tịch thuyền song vô cá sự,

Ngư ca giang thượng khán tà huy.

Dịch nghĩa

Tấm lòng thành dâng hương khấn trước đền tướng quân

Một thuyền giữa dòng nước mặc cho trôi đi

Ðến đâu cũng thấy sông núi như đã quen biết

Mừng cho người, hùm rắn đã không ra oai

Muôn cụm tùng kia là nơi nhà sư ở

Một dải khói lạnh, đó là Hòn Én

Lặng lẽ ngồi bên cửa thuyền, không làm gì cả

Nghe thuyền chài hát, ngắm chiều tà

Thái Bình thành hạ văn xuy địch 太平城下聞吹笛 • Bên ngoài thành Thái Bình, nghe tiếng sáo thổi

太平城下聞吹笛

太平城外西風起,

吹皺寧明一江水。

江水皺兮江月寒,

誰家橫笛憑欄杆。

二十七人共回首,

故鄉已隔萬重山。

Thái Bình thành hạ văn xuy địch

Thái Bình thành ngoại tây phong khởi,

Xuy trừu Ninh Minh nhất giang thuỷ.

Giang thuỷ trừu hề giang nguyệt hàn,

Thuỳ gia hoành địch bằng lan can.

Nhị thập thất nhân cộng hồi thủ,

Cố hương dĩ cách vạn trùng san.

Dịch nghĩa

Ngoài thành Thái Bình gió tây thổi lên

Làm cho nước sông Ninh Minh gợn sóng

Nước sông gợn sóng, trăng sông lạnh

Có người nào tựa lan can thổi sáo

Khiến cho hai mươi bảy người trong đoàn đều quay lại nhìn

Nhưng cố hương đã cách muôn trùng núi non!

Thái Bình mại ca giả 太平賣歌者 • Người hát rong ở Thái Bỉnh

太平賣歌者

太平瞽師粗布衣,

小兒牽挽行江湄。

云是城外老乞子,

賣歌乞錢供晨炊。

鄰舟時有好音者,

牽手引上船窗下。

此時船中暗無燈,

棄飯潑水殊狼藉。

摸索引身向坐隅,

再三舉手稱多謝。

手挽弦索口作聲,

且彈且歌無暫停。

可音殊異不得辨,

但覺嘹喨殊可聽。

舟子寫字為余道,

此曲世民與建成。

觀者十數並無語,

但見江風蕭蕭江月明。

口噴白沫手酸縮,

卻坐斂弦告終曲。

殫盡心力幾一更,

所得銅錢僅五六。

小兒引待下船來,

猶且回顧禱多福。

我乍見之悲且辛,

凡人愿死不愿貧。

只道中華盡溫飽,

中華亦有如此人。

君不見使船朝來供頓例,

一船一船盈肉米。

行人飽食便棄餘,

殘肴泠飯沉江底。

Thái Bình mại ca giả

Thái Bình cổ sư thô bố y

Tiểu nhi khiên vãn hành giang mi

Vân thị thành ngoại lão khất tử

Mại ca khất tiền cung thần xuy

Lân chu thời hữu hiếu âm giả

Khiên thủ dẫn thướng thuyền song hạ

Thử thời thuyền trung ám vô đăng

Khí phạn bát thuỷ thù lang tạ

Mô sách dẫn thân hướng toạ ngung

Tái tam cử thủ xưng đa tạ

Thủ vãn huyền sách khẩu tác thanh

Thả đàn thả ca vô tạm đình

Thanh âm thù dị bất đắc biện

Ðãn giác liêu lượng thù khả thinh

Chu tử tả tự vị dư đạo

Thử khúc Thế Dân dữ Kiến Thành

Quan giả thập số tịnh vô ngữ

Ðãn kiến giang phong tiêu tiêu giang nguyệt minh

Khẩu phún bạch mạt, thủ toan súc

Khước toạ, liễm huyền, cáo chung khúc

Ðàn tận tâm lực cơ nhất canh

Sở đắc đồng tiền cận ngũ lục

Tiểu nhi dẫn đắc há thuyền lai

Do thả hồi cố đảo đa phúc

Ngã sạ kiến chi, bi thả tân

Phàm nhân nguyện tử bất nguyện bần

Chỉ đạo Trung Hoa tẫn ôn bão

Trung Hoa diệc hữu như thử nhân

Quân bất kiến sứ thuyền triêu lai cung đốn lệ

Nhất thuyền, nhất thuyền doanh nhục mễ

Hành nhân bão thực tiện khí dư

Tàn hào lãnh phạn trầm giang để.

Dịch nghĩa

Ở phủ Thái Bình có người mù mặc áo vải thô

Có đứa trẻ dẫn đi bờ sông

Nói rằng ông già ăn xin ở ngoài thành

Hát mướn xin tiền nấu ăn

Thuyền bên có người ưa nghe hát

Cầm tay dẫn xuống thuyền dưới cửa sổ

Lúc này trong thuyền tối không đèn

Cơm thừa canh cặn đổ bừa bãi

Ông già lần mò ngồi vào một góc

Hai ba lần giơ tay xin cám ơn

Tay nắn dây đàn, miệng cất tiếng hát

Vừa đàn vừa ca không nghỉ

Tiếng nghe lạ hoắc không hiểu được

Chỉ thấy như chim hót trong trẻo tai dễ nghe

Nhà thuyền viết chữ bảo ta rằng:

Khúc hát này nói về Thế Dân và Kiến Thành

Người nghe khoảng chục người đều im lặng

Chỉ thấy gió sông vi vu dưới trăng sáng

Miệng sùi nước bọt, tay mỏi rã rời

Ngồi xuống, xếp đàn, nói rằng hát đã xong

Hết lòng hết sức đàn gần một trống canh

Văy mà chỉ đuợc năm sáu đòng

Ðứa em dẫn ra khỏi thuyền

Còn quay đầu lại chúc lành

Chợt thấy ta bồi hồi thương xót

Phàm nguuời ta thà chết hơn sống nghèo

Nghe nói ở Trung Hoa mọi người đều được ấm no

Ở Trung Hoa cũng có người nghèo như thế sao

Anh không thấy lệ cung phụng thuyền đi sứ mỗi ngày

Từng thuyền từng thuyền thịt gạo đày

Người đi thuyền ăn no, thừa vứt bỏ

Cơm nguội, thức ăn đổ chìm xuống đáy sông

Chu hành tức sự 舟行即事 • Đi thuyền hứng viết

舟行即事

西粵山川多險巇,

行行從此向天涯。

崩崖怪石怒相向,

水馬沙擒狎不飛。

天地扁舟浮似葉,

文章殘息弱如絲。

為憐上國風光好,

關鎖鄉情未放歸。

Chu hành tức sự

Tây Việt sơn xuyên đa hiểm hy,

Hành hành tòng thử hướng thiên nhi (nhai).

Băng nhai quái thạch nộ tương hướng,

Thuỷ điểu sa cầm hiệp bất phi.

Thiên địa biên chu phù tự diệp,

Văn chương tàn tức nhược như ty.

Vị liên thượng quốc phong quang hảo,

Quan toả hương tình vị phóng quy.

Dịch nghĩa

Núi sông Tây Việt nhiều hiểm trở

Từ đây cứ đi về hướng chân trời

Bờ núi lở, đá hình quái dị giận dữ nhìn nhau

Chim nước cò bờ dạn dĩ không bay khi thấy người

Chiếc thuyền con như chiếc là nổi giữa đất trời

Hơi tàn văn chương tàn yếu như sợi tơ

Vì yêu phong cảnh đẹp của thượng quốc

Nên khoá tình quê lại, chưa thả cho về

Sơn Đường dạ bạc 山塘夜泊 • Đêm đậu thuyền ở Sơn Đường

山塘夜泊

午夢醒來晚,

斜日掩窗扉。

風勁維船早,

山高得月遲。

倚篷千里望,

合眼隔年思。

莫近蒼岸宿,

啼猿徹夜悲。

Sơn Đường dạ bạc

Ngọ mộng tỉnh lai vãn,

Tà nhật yểm song phi.

Phong kính duy thuyền tảo,

Sơn cao đắc nguyệt trì.

Ỷ bồng thiên lý vọng,

Hợp nhãn cách niên ty (tư).

Mạc cận thương nhai túc,

Ðề viên triệt dạ bi.

Dịch nghĩa

Nằm ngủ trưa, tỉnh dậy thì đã muộn

Bóng chiều dọi vào phải khép cửa sổ lại.

Gió thổi mạnh, phải neo thuyền sớm

Núi cao, thật lâu mới thấy trăng

Dựa mui thuyền trông ra xa nghìn dặm

Chớp mắt, nghĩ đã xa nhà một năm rồi

Chớ đỗ thuyền lại gần núi xanh

Tiếng vượn hú sẽ làm ta buồn suốt đêm

Thương Ngô mộ vũ 蒼梧暮雨 • Mưa chiều ở Thương Ngô

蒼梧暮雨

雨滯潯江曉發遲,

梧城薄暮尚霏霏。

一江新潦平三楚,

大半浮雲駐九疑。

窄窄小舟難過夏,

鬖鬖長髮自知夷。

平波日暮湘潭遠,

杯酒憑欄弔二妃。

Thương Ngô mộ vũ

Vũ trệ Tầm giang hiểu phát trì,

Ngô thành bạc mộ thượng phi phi.

Nhất giang tân lạo bình Tam Sở,

Ðại bán phù vân trú Cửu Nghi.

Trách trách tiểu chu nan quá Hạ,

Sam sam trường phát tự tri Di.

Bình ba nhật mộ Tương Đàm viễn,

Bôi tửu bằng lan điếu nhị phi.

Dịch nghĩa

Trời mưa phải dừng lại ở sông Tầm, lúc sáng khởi hành muộn.

Gần chiều, trên thành Thương Ngô vẫn còn mưa tầm tã.

Lũ mới đổ về, nước sông tràn ngập đất Sở,

Phần lớn mây bao trùm núi Cửu Nghi,

Ta ngồi trong thuyền nhỏ chật hẹp khó qua được đất Hạ (hoa hạ),

Búi tóc dài nói rõ ta là người nước khác (di).

Sóng lặng trời tối mà Tương Đàm còn xa,

Đành rót rượu viếng hai bà phi vậy.

Tập thơ Bắc hành tạp lục của nhà thơ Nguyễn Du gồm 132 bài thơ, vì vậy chúng tôi sẽ chia tập thơ này thành nhiều phần khác nhau để giúp bạn đọc có thể dễ theo dõi hơn.

Xem tiếp: Nguyễn Du với tập thơ Bắc hành tạp lục P2

Theo Thuvientho.com

Check Also

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc …