Home / Chùm thơ chọn lọc / Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và phần Bản Nôm Nguyễn Văn Sâm (Sấm ký)

Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và phần Bản Nôm Nguyễn Văn Sâm (Sấm ký)

Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm và phần Bản Nôm Nguyễn Văn Sâm (Sấm ký)

Theo nhiều tài liệu bản Nôm Nguyễn Văn Sâm của nhà thơ viết có đề là Cổ Am tiên sinh sấm ca văn. Đây là các bài thơ, câu sấm được truyền trong dân gian từ đầu cho đến nhà Nguyễn. Và có lẽ do người đời sau ghi chép các câu sấm ký mà tập thành. Đây là một tài liệu đáng tin cậy, cùng tìm hiểu bản Nôm Nguyễn Văn Sâm (Sâm ký) mà chúng tôi chia sẻ dưới đây bạn nhé!

Bản nôm Nguyễn Văn Sâm

1. Nước Nam thường có thánh tài

Sơn hà vững đặt mấy ai rõ ràng

Kia Nhị thuỷ nọ Đảo sơn

Bãi ngọc đất nổi âu vàng trời cho

5. Học cách vật mới dò tới chốn

Chép ghi làm một bản xem chơi

Muôn việc cũng bởi tại trời

Suy thông mới biết nhường bao

Khéo chẳng sai tơ hào cũng vậy

10. Truyền hậu thế ai nấy xem cho

Những lời nghiêm ngặt khôn lo

Ai mà biết được trượng phu nên người.

Nay xem chữ một nghĩa mười

Nói xuôi cũng được ngược thời cũng nên

15. Kể từ Lạc Long Quân dựng nước

Sang Hùng Vương được mười tám đời

Tiên Hoàng ngày trước mở ngôi

Cờ lau lập trận thay trời trị dân

Mão được mười hai dư xuân

20. Lê Hành kế vị xa gần âu ca.

Truyền đã được mười ba năm lẻ

Đến Ngoạ triều nào kể tài năng

Ngôi trời truyền đến Lý nay

Long thành bát diệp đến ngày dực phân

25. Chiều Hoàng là ả nữ quân

Mê về nhan sắc trao Trần thái tôn

Mười hai đời một lòng nhân hậu.

Trăm bảy mươi in dấu thất niên

Đông A chốn ấy còn bền

30. Quý Ly tiếm thiết thay quyền đã cam.

Thái ngu được mười bốn năm

Hậu thập nhị để lại trăm đố hồi

Suy ra mới biết sự trời

Lam Sơn khởi nghĩa là đời Lê gia

35. Mười đời ngồi ngự

Lại phải Mạc thị thiêu tàn kinh sư.

Xưa làm lực sỹ đô du

Trời cho nên trị làm vua một đời.

Sáu mươi năm bất tái hồi

40. Tống Sơn chốn ấy có đời Thạch công

Định mưu phù lập Trang Tôn

Phù Lê diệt Mạc anh hùng ai đương

Lại bàn bỉnh chính Sóc Sơn

Trịnh Vương toan chiếm ngai vàng Lê gia

Tây Sơn sùng sục kéo ra

46. Nghiệm xem thế tục gọi là phương ngôn

I. Thơ rằng:

Lê tồn Trịnh tại, Lê bại Trịnh vong.

Đầu cha chắp lấy đầu con

Mười bốn năm tròn hết số thì thôi.

Kẻ sau này ngu Trịnh được lâu

II. Lại có thơ rằng:

Cha nhỏ đầu con lại nhỏ chân

Nào ai có biết nguỵ quân cầm quyền

Phụ nguyên chính thống hẳn hoi

Yêu dê lại phải theo đòi đàn dê

Nọ nào ngang dọc trong huê

Mà cho thiên hạ khôn bề làm ăn

Chó mừng chủ, gà cũng cục tác

Lợn ăn no tha rác, chuột chơi.

Xem thêm:  Những Bài Thơ Về Cha Ngắn Đã Khuất Cảm Động Ý Nghĩa Nhất

III. Ngạn lại có câu rằng:

Gà bỏ con kêu cục tác

Chó vẩy đuôi mừng thánh chúa

Lợn ăn no ủn ỉn nằm

Mới kể là đời thịnh thế

Mà thiên hạ sao nỡ sẻ làm hai

Bởi Tần Vương u mê chẳng biết

Rồi phen này dê lại giết dê

Tới khi thực tận binh bì

Âm binh ở giữa ai thì biết sao!

Trời cho ta giơ dao giết quỷ

Khắp dưới trời bằng quỷ khư khư

Ai từng cứu con thơ sa giếng

Giốc một lòng chinh chiến đua nhau

Muôn dân chịu thuở âu sầu

Kể dư dôi ngũ mới hầu khoan cho

Chốn đông nam là nơi khổ ải

Lánh cho xa kẻo phải đao binh

Bắc kinh mới thực đế kinh,

Giấu thân chưa dễ dấu danh được nào

Vả mình là đấng anh hào

Đánh làm sao được ước ao đêm ngày

Bò men lên núi Vu Sơn

Thừa cơ mới nổi một cơn phục thù

Ấy những quân phụ thù thui thủi

Lòng trời xui ai lại biết đâu…

IV. Có thơ rằng:

Dần Mão chư dương giai vị cập

Lai chiêu lục thất xuất minh quân

Hồng Lam ngũ bách niên thiên hạ

Hưng tộ diện trường ức vạn xuân.

V. Có thơ rằng:

Hầu đáo kê lai khởi chiến qua

Thuỳ tri thiên hạ chuyển như sa

Anh hùng mai thảo mã

Tướng suý tận tiêu ma

Phá điền thiên tử xuất

Tràng vỹ tảo sơn hà

Gà kia bên tường khuya sớm gáy

Chẳng yêu ra áy náy bất bình.

VI. Có thơ rằng:

Một đám mây xanh đứng giữa trời

Ba thằng nho nhỏ đánh nhau chơi

Thiên hạ mười phần còn có một

Bạch Sỷ mới ra đời

Thầy tăng mở nước trời không bảo.

Thấy vĩ tinh thì tháo cho mau

Chớ có tham của tham giàu

Tìm nơi tam hiểm mới hầu an thân

Đằng giang chốn ấy cũng gần

Kim ngưu chốn ấy cũng lần tới nơi.

VII. Thơ rằng:

Ba Thục riêng một góc trời

Thái Nguyên một giải là nơi trú đình

Bốn bề núi đá mọc xanh

Có đường tiểu mạch nương mình ai hay

Bốn mùa chim núi đá cây

cỏ biếc hoa bay ngạt ngào

Khuyên ai là đấng anh hào

Đợi chờ Nghiêu, Thuấn ngày nào sẽ hay

Bốn bụt xuất thế đã chầy

Chưa chọn được ngày ra cứu muôn dân.

VIII. Thơ rằng:

Ấy là điềm xuất thánh quân

Hễ ai tìm thấy thì thân mới tường

Chữ rằng “Hữu xạ tự nhiên hương”

Có dễ tầm thường thuốc dấu bán rao

Nắng lâu ắt có mưa rào

Vội chi tát nước xôn xao cày bừa

Nắng rồi thì phải có mưa

Buồm đang đợi gió cày bừa đợi cơn

Tuần này thánh xuất khảm phương

đã tường chẳng lọ phải say

Tuần này thiên địa chuyển hồi

Thiên sầu địa thảm lòng người chẳng yên

Trời sai quỷ sứ dọn đường

Để cho thánh xuất khảm phương sau này

Vội chi đua sức ra tay

Người vội cày bừa ta sẻ cấy chơi

Xem thêm:  Nhà thơ Nồng Nàn Phố cùng những áng thơ đặc sắc nhất phần 4

Suy cho thấu biết sự đời

Sấm ký mấy lời sự thực chẳng ngoa.

IX. Thơ rằng:

1 – Tích nhất đương lang khởi bộ thuyền

2 – Ưng tri hoàng thước tại thân biên

3 – Tước bị lạm nhân cung đạn đả

4 – Lạp tự hổ lang huyên

5 – Tuệ tinh xuất long xà

6 – Thần xuất cửu cửu gia

7 – Ngưu mã thiên hạ động

8 – Đinh hạ nãi Đông A

Rồi ra mới biết thánh minh

Mừng rằng gặp hội hiển vinh kêu hò

Nhị Hà một giải quanh co

Chính thức chốn ấy cố đô hoàng bào

Khắp hoà thiên hạ nghêu ngao

Có bến mưa rào có thứ cùng chăng

Nói đến độ Thầy Tăng mở nước

Đánh quỷ sứ xuôi ngược đi đâu

Bấy lâu những cậy phép mầu

Bây giờ phép ấy để đâu không hào?

Cũng có kẻ non trèo biển lội

Lánh mình chơi vào quận Ngô Tề.

X. Thơ rằng:

1 – Di lặc

2 – Sa phù dĩ chỉ

3 – Lục thất dĩ thành

4 – Kiến long sào kinh

5 – Nhật xuất điện thượng

6 – Thiên hạ thái bình

XI. Thơ rằng:

Giang Nam nổi trận mạt thù

Bảy mươi hai tướng phò vua ngất trời

Phùng trời nay gặp thái lai

Can qua chiến trận để người phong công

Trẻ già được hết sự lòng

Ghi làm một bản nội phòng mở xem

Rước vua về đến Tràng An

Bao nhiêu nguỵ đảng loài gian diệt tàn

Đời ấy cùng thánh, cùng tiên

Sinh những người hiền giúp nước yên dân.

Này những lúc thánh nhân chưa ra đời

Chó còn nằm đầu khỉ

Lợn nằm cũng thấy lợn lo

Thái bình mới động thập thò liền sang

Ngang cung văn vũ khác thường

Chẳng yêu thì cũng bất tường chẳng không

Thuỷ binh cờ xí vừng hồng

Bộ binh rầm rập như ong kéo đàn

Đứng hiên ngang nào ai biết trước

Bắc kinh sang có việc gì chăng?

Ai còn khoe trí khoe năng

Cấm kia bắt nọ tưng bừng đòi nơi

Chưa từng thấy nay đời sự lạ

Bỗng khiến người vu vạ cho dân

Muốn bình sao chẳng lấy nhân

Muốn yên sao chẳng giục dân cày bừa

Đã ngu Hoàn Linh đời Hán

Đúc tiền ra bán tước cho dân

Xun xoe những cậy thánh thần

Ai ngờ thiên địa xoay vần đã công

Ngẫm hoá công sẵn tay khôn ví

Xưa phục thù ai sửa ngôi cho

Mạc kia cũng muốn nên trò

Dấy binh hai Quảng cơ đồ ghê thay!

Kẻ thì tự xưng Lê nay

Tam phân rồi chẳng được gì cả ba.

Bốn phương cũng có can qua

Mạc thì chẳng được đã ra lại về

Quân hùng binh dấy giang khê

Kẻ khoe cứu nước, người khoe trị vì…

XII. Thơ rằng:

1 – Hầu đáo kê lai vị chính kỳ

2 – Quốc dân hãm nịch quốc dân di

3 – Nhàn giãn dục dĩ chu nhi Tống

4 – Phong nghỉ tung hoàng thị mạc vi

XIII. Thơ rằng:

Xem thêm:  BST Những Bài Thơ Tiễn Biệt Cha Đầy Xúc Động

Hạ huyền thượng đảo nhân vô thủ

Tài tận dân hao thế lực suy

Huyết chiến dê đầu nhân huyết chiến

Kham tiếu không huyền tiệm thất ky

Xem thấy những sương sam tuyết lạnh

Loài bất bình tranh cạnh hung hăng

Thành ao cá nước tưng bừng

Kẻ xiêu Đông hải người tàn Bắc lâm

Chiến trường chốn chốn cát lầm

Kẻ nằm đầy đất người nằm đầy sông.

Sang thu chín huyết vừng hồng

Kẻ mong ngày hạ người mong mưa nhuần

mang lệnh tướng quân

Ngỡ uy đã sợ ngỡ nhân đã nhường

Dùng uy bát là đường ngũ bá

Cũng tưởng rằng đế tá dân hoan

Cỏ cây lá rụng đầy ngàn

Một làng còn mấy chim đàn bay ra

Bốn phương cùng có can qua

Làm sao còn biết có nhà Đà giang

Tả bạch hạc, Hữu thuỷ trường

Kiều môn án trước cao bành tựa sau

Thái nguyên cận bắc đường sau

Hễ mà tìm thấy mới hầu thần cơ

Cùng nhau gặp mặt bây giờ

Trúc mong kỳ úc thung chờ non đông

Vui mừng gặp mặt tam công

Cá được hoá rồng trăm trắm ngôi cao

Mai kia cùng đấng anh hào

Ba người làm bạn ngôi cao lộc lành

Vậy nên một áng phong tình

Mới hay phú quý hiển vinh lạ lùng

Bõ khi chém lợn vẽ rồng

Bõ khi vay mượn điều cùng trượng phu

Bõ khi kẻ việt người Hồ

Bõ khi kẻ Sở người Ngô xa đường

Ngày thường trông thấy quyển vàng

Của riêng quốc bảo xé mang xem chơi.

Tinh thái ất giờ đời là thực

Sấm trời xem vô giá muôn phần

Kể từ đời Lạc Long Quân

Đắp đổi xoay vần đến lục thất gian

Một đời có một tôi ngoan

Giúp chưng nhà nước dân an thái bình

Thấy đâu bò đái thất thanh

Ấy điềm sinh thánh rành rành chẳng nghi

Phá điền than đến đàn dê

Hễ mà chuột rúc thì dê về chuồng

Dê đi dê lại tuôn buồn

Đàn ghi nó cũng một môn phù trì.

XIV. Thơ rằng:

Ghê thay thau lẫn với vàng,

Vàng kia thử lửa càng cao giá vàng

Thánh ra tuyết tán mây tan

Bây giờ đuốc sáng rõ ràng mọi nơi

Can qua việc nước bời bời.

Trên thuận lòng trời dưới đẹp lòng dân

Lục thất dư ngũ bách xuân

Bây giờ trời mới xoay vẫn nơi nao

Thấy sấm tự đấy chép vào

Một chút tơ hào chẳng dám sai ngoa.

Theo nhiều tài liệu bản Nôm này của nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm viết, tuy nhiên trải qua nhiều năm nên cũng đã không chắc chắn về tác giả của nó. Tuy nhiên bản này cũng là một tài liệu đáng tin cậy và không phải là do các phe phái sau 1945 sửa đổi.Bản này cùng với bản Hương Sơn là một gốc. Trong số tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn các bài tiếp theo trong tập Sấm ký của Nguyễn Bỉnh Khiêm đừng quên đón đọc bạn nhé!

Theo Thuvientho.com

Check Also

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc …