Home / Chùm thơ chọn lọc / Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và tập Ngư tiều y thuật vấn đáp phần cuối

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và tập Ngư tiều y thuật vấn đáp phần cuối

Nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu và tập Ngư tiều y thuật vấn đáp phần cuối

Trong Ngư tiều y thuật vấn đáp đã trong việc khắc họa nhân vật Nhân Sư. Đó là một người giỏi y học và đã làm mù mắt mình để không phải chữa bệnh cho giặc. Sau đó Ngư và Tiều đã lĩnh hội được hai bài dạy phép dùng thuốc của thầy. Đó là một bài về tiêu bản và một bài nói về phép chữa tạp bệnh. Hãy cùng tìm hiểu hồi trong truyện thơ của Nguyễn Đình Chiểu này bạn nhé!

Nội dung bài viết

Hồi 44

U Châu từ ấy ra đi,

Xông pha trời hạ, đang khi nắng nồng.

Đi gần đến phủ Minh Công.

xế mát, ngó mông xa chừng.

Trọn ngày đi đã mỏi chân,

Ghé vào xóm quán vừa chừng nghỉ ngơi,

Thấy quân phủ dẫn một người,

Mang xiềng rổn rảng vào nơi quán này.

Ngư, Tiều hỏi tội sao vầy?

Phủ quân đều nói là cao.

Ngư rằng: Người bán thuốc cao,

Tội chi đến nỗi xiềng vào khổ thân.

Cao rằng: Mang tiếng sát nhân,

Án đày biển bắc, chung thân khó về.

Thói quen sinh nghiệp, tử nghề,

Cây rừng đủ đọt, hái về nấu cao.

Thuốc cao là thuốc bán rao,

Người quen mua uống lẽ nào hại ai.

Bởi câu “vận kiển, thời quai”,

Bệnh lành chẳng gặp, gặp loài bệnh hung.

Chẳng dè người mắc chứng phong,

Thuốc cao cho uống vào lòng, chết tươi.

Nói ra non nước hổ ngươi,

Lá cây đủ đọt giết người bao nhiêu.

Bấy lâu Cao mượn đã nhiều,

Phen này cao trả, xiềng đeo cổ đầy.

Xem thêm:  Nhà thơ Bùi Chí Vinh và tập “Thơ tình” (1989) phần 3

Bấy lâu Cao khiến làm thầy,

Phen này Cao bỏ theo bầy tội danh.

Ngư, Tiều nghe nói ,

Nhớ đêm trong miễu, sự tình như đây.

Trạng Nguyên miễu bắt năm thầy,

U Châu phần đất cách đây xa chừng.

Nay còn sót một thầy rừng,

Minh công phủ bắt lại trưng án đày,

Hỡi ôi một việc làm thầy,

U minh hai chữ, khó lây lất rồi.

U thời có quỷ thần soi,

Minh thời có phép nước coi đề hình.

Hồi 45

Tiều rằng: Nghề thuốc đặng tinh,

Nào lo ràng rạc khổ hình xiềng gông.

Bởi đời nhiều kẻ bất thông,

Học không chỗ gốc, riêng trông cửa rèm.

Học nho vài chữ lem nhem,

“Mân” coi ra “kiển” “lỗ” nhèm ra “ngư”.

Hoặc là dở sách y thư,

Luận đâu trị đó, hốt vơ lấy tiền.

Hoặc là dở sách địa biên,

Nhắm phương coi hướng làm xiên cầu tài.

Có người vốn nghiệp sơ sài,

Đến đâu khua mỏ, khoe tài rằng hay.

Có người vốn nghiệp chẳng hay,

Giả làm mặt biết lời bày chê khen.

Đua nhau trở trắng làm đen,

Hình hươu lốt chó, thói quen dối đời.

Mấy thằng láo xược theo chơi,

Ví như ếch giếng, thấy trời bao nhiêu.

Trộm nghề tay khéo vẽ theo,

Vẽ hùm ra chó, để treo chúng cười.

E khi gặp tiên mời,

Đãi cho vài chén, xui hơi cáo bầy.

Hai ta mắt đã thấy vầy,

Học xin giữ gốc, làm thầy nhà ta.

Ngư rằng: Phược trước một khoa,

Tiểu nhi trăm chứng, chính tà cho tinh.

Lần lần rồi trị các kinh,

Học cho tột lẽ bệnh tình bách gia.

Xem thêm:  Bài thơ Không cần lo lắng – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Tiều rằng: Triền cũng một khoa,

Phụ nhân trăm chứng, trẻ già cho xong.

Sau rồi nhóm sách các dòng,

Học cho thấy đạo, thời lòng mới an.

Hai người nằm quán luận bàn,

Sáng ngày cơm nước lên đàng Minh Châu.

Ngư, Tiều từ cảnh Minh Châu,

Về nơi quê quán, đi lâu hơn ngày.

Đến nhà con vợ mừng thay,

Tính đường đi lạc ba ngày có dư.

3625-Từ đây cải nghiệp tiều, ngư

Làm qua nghề thuốc tổ sư mở lòng,

Khi nên trời cũng giúp lòng,

Bệnh giàu cho của mua ròng sách y.

Sau dù có chỗ bất tri,

Cùng nhau liền đi Đan Kỳ.

Cùng đều nhờ phép Nhân Sư,

Dọn trong phép bí nghề y gia truyền.

Phụ khoa cho gã Thê Triền,

Đàn bà trăm chứng đều chuyên trị lành.

Nhi khoa cho Tử Phuợc rành,

Trị trăm chứng trẻ, hậu sinh đều nhờ.

Hai thầy ra sức công thư.

Cám ơn Đạo Dẫn, trọn nhờ Nhập Môn.

Nghề hay tiếng nổi như cồn,

Trị đâu lành đó, xa đồn danh y.

Hai thầy đặng chữ nho y,

Quan yêu dân chuộng, sách ghi giúp đời,

Đến đây tuyệt bút hết lời,

Nôm na một bản để lời hậu lai.

Trên đây là các hồi còn lại mà Nguyễn Đình Chiểu đã thể hiện trong Ngư tiều y thuật vấn đáp mà chúng tôi đã chọn lọc và với bạn. Qua truyện thơ này ta có thể hiểu thêm về các y học, tuy nhiên sâu xa đằng sau chính là cổ vũ nhân dân chiến đấu. Đó cũng chính là điều làm nên của Nguyễn Đình Chiểu.

Theo Thuvientho.com

Xem thêm:  Thi sĩ Yến Lan cùng tập thơ Tứ Tuyệt vang danh phần 1

Check Also

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc …