Nội quy – Trần Nam

10
Nội quy – Trần Nam
Nội quy – Trần Nam

Cấm được mặc quần
bò tới công sở, một tuần trừ lương
Sếp thì đang rất là cương
quyết phải thực hiện chủ trương cái quần

Ai ai mặt cũng đầy phân
vân là không biết có quần thay không!
Rồi phải đeo phù hiệu công
ti ở trước ngực hồng hồng xinh xinh

Mình thì cũng hết cả tinh
thần để làm việc nên mình im ru
Thân thì chả khác gì cu
li pha trà nước rồi thu dọn phòng

Buồn ra quán gọi đĩa lòng
lợn ngồi chễm chệ xơi xong rồi về

Xem thêm:  Thơ tình tin học 6 - Mạnh Cường

Bình luận bài viết

avatar
  Nhận thông báo qua email  
Nhận thông báo cho