Home / Bài thơ vui hay / Ối giời Valentine – Giọt Buồn Không Tên

Ối giời Valentine – Giọt Buồn Không Tên

Ối giời Valentine – Giọt Buồn Không Tên

Ngày mai
Là ngày mấy chự
Mấy cha bày đặt đèo bồng
Làm ra cái chuyện hại đời

chuyện vẽ vời
Hỏng quà tặng gấu hỏi trời làm sao
Không tiền thì biến cho mau
Nếu không muốn cảnh binh đao cháy nhà

Valentine nếu không quà
Hỏi em nào có dơ tay
Trời sinh làm kiếp con trai
Để gái nó đày xác thân

Ước gì còn được trai tân
Ra đường gặp gái rần rần chạy theo
Giờ đây thân xác mốc meo
Rán lên chảo mỡ chắc mèo cũng chê

ở chốn nhà quê
Mẹ Cha nào có chuyện lề này đâu
Vụ này ở tuốt trời Âu
Mấy ông bắt chước để sầu bọn tui

Ông đây giàu có ông vui
Cớ sao lại bắt tụi tui chịu đòn
Nếu để gấu đợi mõi mòn
Thì gấu ắt sẽ lon ton theo người

Vậy nên muốn được gấu cười
Đành cam bóp bụng xa rời Money
Tiền ơi đành phải
Chúng mình còn gì mà mong

Một lần chịu khổ cho xong
Anh nào xớ rớ lòng vòng nát xương
Bởi mang phải số đoạn trường
Kiếp sau làm phận má hường sướng hơn

Hoặc là đành chịu
Khỏi than khỏi trách khỏi hờn Valentine.

Xem thêm:  Gọi - Thiếu Khanh

Check Also

Ăn tiết canh

Ăn tiết canh

Hôm qua đầu váng, mắt hoa Truyền máu là hết ngay không lằng nhằng. Về …