Home / Bài thơ về con người / Phận người – Bùi Hùng

Phận người – Bùi Hùng

Phận người – Bùi Hùng

Lệch vai gánh cả bão giông
sa mạc lồng tồng thúng quang
Quẩy lên cay đắng bẽ bàng
Còn bao cùng tận đi ngang phận người?!

Cũng là tạo hoá sinh sôi
Mà sao nghiệt ngã mảnh đời riêng em?!
Kẻ trên lầu các đài sen
Người dưới bùn đất lấm lem tháng ngày

Gánh gồng nỗi đắng giọt cay
Một cành liễu mỏng lắt lay đời
Bẽ bàng đến thế mà thôi
Câu thơ đứt nhịp gửi người truân chuyên

rơi xuống nhặt lên
Mà sao rưng rức cả miền bão giông
Thương ôi cũng phận
Trời làm chi nỡ phận người…?!

Xem thêm:  Sống - Tùng Trần

Check Also

Thư gửi người anh em da trắng

Thư gửi người anh em da trắng

Khi tôi sinh ra, tôi màu đen. Khi tôi lớn lên, tôi màu đen. Khi …