Home / Bài thơ về công việc / Quản lý con người là gì? – Mạnh Cường

Quản lý con người là gì? – Mạnh Cường

Quản lý con người là gì? – Mạnh Cường

Quản lý là chi thế nhỉ?
Trước là tâm lí và là hành vi
Dù muốn làm chi, con người là gốc
Nguyên công định mức, tính toán nhu cầu

Dự báo trước sau, định biên chuẩn chỉ
Kế hoạch hợp lý, khảo sát thị trường
Tiên tiến mức lương, kế hoạch chi phí
Để tuyển hợp lý, phân tích yêu cầu

Thế là từ đâu mà ra tiêu chuẩn
Yêu cầu năng lực, làm rõ tường minh
Chỉ số thông minh, chỉ số
Khả năng, , kiến thức, kĩ năng,

Quan hệ nhân thân, yêu cầu kết quả
Tuyển dụng chính là, thẩm định
Nói cho ngắn gọn, là chọn đúng người
Công tác giáo huấn, chú ý

Để cho người hiền trở thành tài giỏi
Khuyến khích học hỏi, trở thành phong trào
Năng lực nâng cao, phải có chính sách
Xác nhận đúng cách, phải có kiểm tra

Hội nhập chính là, lịch sử, năm quy(*)
Chiến lược công ty, văn hoá làm việc
KIểm tra đạt điểm, Chính thức hợp đồng
Để tránh lãn công, làm việc kế hoạch

Tránh việc cấp bách, nhiệm vụ không xong
Mọi người đều mong, lộ trình
Phát triển thăng tiến, cùng với công ty
Khuyến khích phát huy, sở trường năng lực

Hạn chế hết mức, sở đoản người ta
Đôn đốc, kiểm tra, Áp dụng định mức
Kết quả chính thức, căn cứ đãi ngộ
Chính sách chế độ, áp dụng công bằng

Xem thêm:  Nhà thơ Tản Đà và phần Thù tiếp, Hài hí (Tập Khối tình con II 1918)

Chỉ bảo chân thành, nhân viên kính nể
Mọi việc đều dễ, đoàn kết một lòng.
Để có , sức khoẻ
Kể từ người trẻ, cho đến người già

Cứ một năm qua, định kì khám lại
Rồi phải phân loại, luân chuyển bố trí
Toàn thể đồng ý, bảo vệ
Ta là tấm gương, an toàn trước hết

Kể từ trong bếp, ra đến công trường
Huấn luyện cứu thương, bảo vệ đồng nghiệp
Thế rồi làm tiếp, câu chuyện truyền thông
Chung sức một lòng, toàn thể đoàn, hội

Phát triển tấn tới, thành quả chia chung
Khó khăn gánh cùng, nỗ lực chia sẻ
Còn phải lắng nghe, đề xuất góp ý
Giải quyết hợp lý, có trước có sau

Cho dù có đau, giữ nghiêm kỉ luật
Lãnh đạo chân thật, quan tâm
Chú ý hỏi thăm, tâm tình gia cảnh
Nếu người nặng gánh, ta phải chia cùng

Nếu trong , buồn, vui, sướng khổ
Anh em chia sẻ, tình cảm trước sau
Chữ nghĩa làm đầu, môi trường văn hoá
Tôi kể đã qua, câu chuyện nhân sự.

(*) năm quy: Quy tắc/quy trình/quy định/quy phạm/quy chế

Check Also

Phận công nhân – Chu Thế Vinh

Phận công nhân – Chu Thế Vinh

Thật vất vả bởi còn túng thiếu Phận công nhân ai hiểu ai hay Dầm …