Home / Bài thơ về cuộc sống / Quán thời gian – Trương Nam Hương

Quán thời gian – Trương Nam Hương

Quán thời gian  –  Trương Nam Hương

Mời em vào quán

nâng ly uống làn hương xưa

Mời em vào quán Không mùa

ta chia nhau ngọn rét căm

Mời em vào quán Không năm

để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay

Mời em vào quán Không ngày

để xem trời thả – Để buồn…

Đắng lòng môi chạm

thời gian quên bỏ chút đường đấy em!

Mời các bạn xem thêm những câu nói hay về thời giandanh ngôn thời gian mới nhất.

Xem thêm:  Không tưởng - Ngô Tự Lập

Check Also

Mây! – Hư Lãng

Mây! – Hư Lãng

Mây lang thang, giữa bốn bề dãy núi Hững hờ trôi, ung dung một kiếp …