Home / Chùm thơ chọn lọc / Quy Tịch – Bảo Giác Thiền Sư 寳覺禪師

Quy Tịch – Bảo Giác Thiền Sư 寳覺禪師

Quy Tịch – Bảo Giác Thiền Sư 寳覺禪師

Thiền sư Bảo Giác (寳覺禪師) mát năm 1173 là bạn kết giao cũng là người dẫn dắt Thiền sư Tịnh Giới. Năm sinh, quê quán và thân thế đều của Thiền Sư không rõ. Tác phẩm ” Quy Tịch” là một bài kệ đọc cho Tịnh Giới Nghe trước lúc mất.

Quy tịch 歸寂 – cõi tịch mịch

歸寂

萬法歸空無所依,

歸寂真如目前機。

達悟心圓無所指,

水水心月泯心儀。

Quy tịch

Vạn pháp quy không, vô sở y,

Quy tịch, chân như mục tiền ky.

Đạt ngộ tâm viên vô sở chỉ,

Thuỷ thuỷ tâm nguyệt dẫn tâm nghi.

Dịch nghĩa

Muôn vàn hiện tượng trở về với cái không, không nơi nương tựa,

Trở về cõi tịch mịch thì chân như là cơ trước mắt.

Cái tâm đạt ngộ đã viên mãn không thể chỉ ra được,

[Quan niệm] cái tâm như ánh ở trong nước [chính là phương pháp để] gạt bỏ cái tâm.

Bài thơ “Quy tịch” là một bài kệ đọc cho Tịnh Giới Nghe trước lúc mất, qua 4 câu thơ thiền sư muốn nó rằng Chết hay còn gọi là về cõi tĩnh mịch và một hiện tượng trở về với cái không.

Theo Thuvientho.com

Xem thêm:  Bài thơ Nhớ quá bạn tôi ơi – Nhà thơ Nguyễn Đình Huân

Check Also

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Những bài thơ hay về hoa cúc họa mi

Hoa cúc họa mi còn được gọi là hoa cúc dại hay là hoa cúc …