Home / Bài thơ về cuộc sống / Ru chiều – Ngân Hậu

Ru chiều – Ngân Hậu

Ru chiều – Ngân Hậu

Lá rơi chín nửa thu rồi

Vàng phai vừa độ chạm đôi mi gầy

Ngực trời đang nở hoa mây

Hai thắm sánh đầy

Mắt say sóng ngập đáy hồn

Tay còn mê mải bồn chồn trên da

Thơm tho hương của ngọc ngà

Cuồng quay đưa giấc ru ta .()

Xem thêm:  Trở về Chợ-Lớn - Bùi Giáng

Check Also

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Những năm tháng ấy – Nhật Quang

Hong mùa lên cỏ xanh rêu Buôn giăng lên hạt nắng chiều Hạ phai Gió …