Home / Bài thơ ngụ ngôn / Sói và cáo – Nguyễn Tường

Sói và cáo – Nguyễn Tường

Sói và cáo – Nguyễn Tường

Cáo đang lánh nạn trong hang hốc
Bầy Chó Săn lục soát sủa vang
Bỗng đâu chú chạy ngang
Định chui vào núp, dễ dàng thoát nguy

Cáo trợn mắt, răng nhe hù dọa
“Mau tìm ngay chỗ lạ tránh xa
Đừng nên quanh quẩn gần ta
Tính Ông không hợp với nhà Sói bây”

Sói đứng lại trình bày một chặp:
” Nói mi hay tao đếch ăn thua
Chó Săn ụp đến
Lần nầy chưa thể báo thù mầy đâu

Tao tiếc chẳng giờ đâu thanh toán
Lúc đang cơn hoạn nạn khốn cùng
Bây giờ cứ để mày khôn
Hẹn mày dịp khác, liệu hồn Cáo kia! “

Xem thêm:  Cáo và chùm nho - Nguyễn Tường

Check Also

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng Cứ …