Home / Bài thơ ngụ ngôn / Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Sư tử, lừa và cáo – Nguyễn Tường

Liên Minh mới: Cáo, Lừa, Sư Tử

Cùng ăn chia, hùng cứ khu rừng

Cứ theo lý thuyết hợp đồng

Bao nhiêu kết quả bằng lòng chia ba

Lừa phân chia đầu vụ

Ba trăm cân, phần cứ một trăm

Chia xong Sư Tử rú gầm

“ Lừa này chẳng biết làm ăn chút nào ”

Hét xong Sư  tử nhào ăn thịt

Lừa kêu la thảm thiết một phen

Đến khi ngừng đập

Hai Anh còn lại Liên minh được rồi

Vụ tiếp sau Cáo ngồi chia chác

Giành phần hơn dâng bác Sư kia

Còn chi chút rẻo nong nia

Cáo ngồi liếm láp ăn chia

Sư tử thấy ngỏ lời khen Cáo

“ Chú là tay tuyệt hảo xưa nay

Trường đâu Chú học bài này? ”

Thưa rằng “ Từ vụ phanh thây Thím Lừa ”

Xem thêm:  Top 20 Bài thơ hay của nhà thơ Tự Hàn

Check Also

Hai người bạn – Nguyễn Tường

Hai người bạn – Nguyễn Tường

Hai người bạn một Mập, một Ốm Rất thiết thân, quen vốn từ lâu Đang …