Home / Tag Archives: Bắc Giang

Tag Archives: Bắc Giang

Đói – Bàng Bá Lân

Đói  –  Bàng Bá Lân

Năm Ất Dậu tháng ba, còn nhớ mãi Giống Lạc Hồng cực trải lắm đau thương! Những thây ma thất thểu đầy đường, Rồi ngã gục không đứng lên vì… đói! Đói tự Bắc Giang đói về Hà Nội, Đói ở Thái Bình đói tới Gia Lâm. Khắp đường xa …

Read More »