Home / Tag Archives: Bạch Mã

Tag Archives: Bạch Mã

Thừa Thiên Huế – Bách Tùng Vũ

Thừa Thiên Huế – Bách Tùng Vũ

“Ớ…ớ…ơ…ơ…hò. Ơ…ơ…hò…ớ….! Chứ mưa chợ Đông Ba mưa qua Gia Hội…Mưa về Thành Nội…Ai đợi Vân Lâu… Giọt mưa còn nặng nỗi sầu… Chứ sông Hương muôn thuở…Ơ…Chứ sông Hương muôn thuở còn sâu…ơ…Ân tình…!” Ơ…hò…ớ!!! Câu hò văng vẳng bên tai Mái Nhì, mái Đẩy, Nam Ai Nam Bằng …

Read More »