Home / Tag Archives: Bằng Việt

Tag Archives: Bằng Việt

Mẹ – Bằng Việt

Mẹ  –  Bằng Việt

Con bị thương, nằm lại một mùa mưa Nhớ dáng mẹ ân cần mà lặng lẽ Nhà yên ắng. Tiếng chân đi rất nhẹ Gió từng hồi trên mái lá ùa qua. Nhớ vườn cây che bóng kín sau nhà Trái chín rụng suốt mùa mưa lộp độp Những dãy …

Read More »