Home / Tag Archives: Bích Khê

Tag Archives: Bích Khê

Nhạc – Bích Khê

Nhạc  –  Bích Khê

Ô! nắng vàng thơm… rung rinh điệu ngọc Những cánh hồng đơm, những cánh hồng đơm Nhẹ nhàng, nhịp nhàng thở đều trong sương; Màu trăng không gian như gờn gợn sóng. Từ ở phương mô nhạn mang thơ về, Đàn thơ cơ hồ lên cung âm điệu. Đây giây …

Read More »

Làng em – Bích Khê

Làng em  –  Bích Khê

Nơi đây: Làng cũ buồn thu quạnh Anh có khi nào trở lại chưa? Ngày đi chậm lắm. Dòng sông biếc Cùng sáng trong trời sợi sợi mưa Nơi đây: Thành phố đời ngưng mạch Mấy nàng lưu khách vẫn buồn mơ Đường lên hội quán sương khuya xuống Đâu …

Read More »

Sọ người – Bích Khê

Sọ người – Bích Khê

Ôi khối mộng của hồn thơ chếnh choáng! Ôi buồng xuân hơ hớ cánh đào sương! Ôi bình vàng! ôi chén ngọc đầy hương! Ôi hồ nguyệt đọng nhiều trăng lấp loáng! Ôi thần tình! người chứa một trời thương. Người yên tịnh nhưng người đi muôn dặm Máy thu …

Read More »

Thi vị – Bích Khê

Thi vị – Bích Khê

Lá vàng rơi (Tôi khóc anh ơi!) Đàn rung tiếng: Người yêu đương ngồi… Trăng vàng rơi (Tôi khóc anh ơi!) Đàn nghẹn tiếng: Người yêu giận rồi Hoa vàng rơi (Tôi khóc anh ơi!) Đàn rụng tiếng: Người yêu đi rồi Sao vàng rơi (Tôi khóc anh ơi!) Đàn …

Read More »