Home / Tag Archives: Bùi Hưng

Tag Archives: Bùi Hưng

Ươm mộng – Bùi Hưng

Ươm mộng – Bùi Hưng

Đem hết tình yêu gửi cho nàng Sau nhiều đêm mộng bóng người sang Sau bao đêm nhớ tình lai láng Dệt những yêu đương cả mộng vàng Tôi thức nhiều đêm để nhớ em Nhiều đêm tôi dệt áng thơ duyên Ghép tình hai đứa trên trang giấy Rồi …

Read More »