Home / Tag Archives: Cà Mau (page 4)

Tag Archives: Cà Mau

Ta đi tới – Tố Hữu

Ta đi tới – Tố Hữu

Ta đi giữa ban ngày Trên đường cái, ung dung ta bước. Đường ta rộng thênh thang tám thước Đường Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên Đường qua Tây Bắc, đường lên Điện Biên Đường cách mạng, dài theo kháng chiến… Đến hôm nay đường xuôi về biển Mới tinh …

Read More »