Home / Tag Archives: cách biệt

Tag Archives: cách biệt

Chờ đợi người về – Dương Hoàng

Chờ đợi người về – Dương Hoàng

ĐỢI…nhau lòng thấy dạt dào CHỜ…người không gặp để xao xuyến lòng ĐÃ…đành là chuyện nhớ mong MẤY…năm cách biệt thiếu vòng tay ai MÙA…thu trượt ngã dốc dài ĐÔNG…thời lạnh lẽo mờ phai bóng hình EM…giờ vẫn cứ lặng thinh VỀ…đi người hỡi trọn tình lứa đôi ẤM…êm mình …

Read More »