Home / Tag Archives: cảm xúc

Tag Archives: cảm xúc

Nỗi lòng

Nỗi lòng

Chiều đông nhạt vị nắng hanh Gió lùa giá buốt xuyên mành hồn hoa Trời xầm xám cả sân nhà Nỗi buồn xâm chiếm cô ba chống ề Lạnh châm da thịt tái tê Phòng loan đơn bóng đi về lẻ loi Nhụy hoa ong chẳng thò vòi Vườn đào …

Read More »

Bối rối – Hoàng Anh

Bối rối – Hoàng Anh

Ta bối rối nằm trong vòng mê luỵ Thắt buồng tim thương lý trí rã rời Mạch cảm xúc tuôn trào khắp muôn nơi Ta vì ai mà một đời thương nhớ Dẫu trăm đường là trái ngang duyên nợ Sao nghẹn lòng hơi thở nấc từng cơn Tim hồ …

Read More »