Home / Tag Archives: Cao Nghiêm

Tag Archives: Cao Nghiêm

Vào mùa – Cao Nghiêm

Vào mùa – Cao Nghiêm

Hôm nay nắng đẹp cánh đồng làng Réo gọi dân tình tới ruộng lang Mấy chị lưng thon ngồi bấm lá Vài anh bụng phệ đứng giăng hàng Vun bờ cắm cọc ngăn bò đến Đắp luống khơi dòng chặn nước sang Cuối vụ quê nghèo cười rạng rỡ Mồ …

Read More »