Home / Tag Archives: cầu tre

Tag Archives: cầu tre

Tiếc – Hoàng Lynh

Tiếc – Hoàng Lynh

Em đi rồi nắng cũng say Mười giờ nở muộn, loang đầy góc sân Em đi mùa cũng tần ngần Dã quỳ hé nụ chờ đông khẽ khàng Vườn xưa cánh bướm rực vàng (*) Đò xưa, bến cũ, ngỡ ngàng duyên xưa Em đi lắt lẻo cầu dừa, Cầu …

Read More »