Home / Tag Archives: chiều phai

Tag Archives: chiều phai

Đợi xuân – Vũ Xuân Sắc

Đợi xuân – Vũ Xuân Sắc

Bâng khuâng bóng chiều phai nắng Phượng gieo cánh mỏng đưa người Heo may thổi miền thu lặng Cúc buồn vợi nắng không tươi Tháng năm nhuộm vàng nỗi nhớ Tuyết sương gội trắng mái đầu Đông sang ướp hồn băng lạnh Xuân về cởi nỗi thương đau Muốn níu …

Read More »