Home / Tag Archives: Chinh Văn

Tag Archives: Chinh Văn

Mây – Chinh Văn

Mây  –  Chinh Văn

vượt trùng dương ta đến đây để nói với em rằng: cuộc đời này thật là dễ ghét nhưng khi mặt trời mọc chiếu vào thân cây này khiến thân cây nức nở và một bông hoa mãn khai ta khóc mà xin em ở lại (Ninh Chử, 1962)

Read More »