Home / Tag Archives: chông gai

Tag Archives: chông gai

Buông – Mạc Phương

Buông – Mạc Phương

Là tại anh đa tình vương đôi ngả. Em thương người phụ nữ ấy mà thôi. Cô ấy buồn em cũng mặn bờ môi. Nhưng yêu thương thì không ai san sẻ. Em quay đi gắng tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng trong lòng muốn quỵ ngã vì anh. Thương phận …

Read More »

Chuyện trâu già bốn sừng

Chuyện trâu già bốn sừng

Trâu già mà ăn cỏ non, Trông thì dễ nuốt bồ hòn đắng cay. Cỏ non có lắm chông gai, Nuốt vào ruột đứt, thương thay trâu già. Cỏ nhai miệng lại hít hà, Chân run lẩy bẩy, miệng thì vẫn nhai. Sừng nay đã có hai bên, Hai sừng …

Read More »