Home / Tag Archives: chợt đi

Tag Archives: chợt đi

Cô đơn – Song Lam

Cô đơn – Song Lam

Cứ cô đơn như những ngày xưa Thì tháng năm đếm cũng bằng thừa Xin được lấp khoảng hồn trống vắng Bằng đem dài và những giọt mưa Tình đến rồi tình lại chợt đi Tìm kiếm thôi mà để làm gì Mặt trời mọc mặt trời lại lặn Đêm …

Read More »