Home / Tag Archives: cố quên

Tag Archives: cố quên

Chia xa – Hoàng Lan

Chia xa – Hoàng Lan

Thơ tình em viết dỡ dang Anh đi sao nỡ vương mang theo cùng Xuân mà băng giá lạnh lùng Duyên kia lạc bến muôn trùng xa xôi Nữa lời, cay đắng thêm thôi Bút nghiêng em cũng lệ rơi thành dòng Biển tình anh cũng bão dông Anh ơi! …

Read More »