Home / Tag Archives: danh lợi

Tag Archives: danh lợi

Tiền – Toàn Tâm Hòa

Tiền – Toàn Tâm Hòa

Ta vẫn biết đồng tiền hai mặt Một đời người góp nhặt đếm đong Đồng tiền nhơ nhớp, sạch trong Chỉ là cốt ở tấm lòng mình thôi Cuộc sống lắm miếng mồi danh lợi Nên lòng người vời vợi tính toan Lương tâm nhiều lúc chẳng còn Đồng tiền …

Read More »