Home / Tag Archives: Hải Kỳ

Tag Archives: Hải Kỳ

Mẹ tôi – Hải Kỳ

Mẹ tôi  –  Hải Kỳ

Kính viếng Mẹ Mẹ tôi ngày ấy rất hiền Thường ra đứng ngóng trước thềm đợi tôi Tôi còn bé đã rong chơi Nhiều khi đến tắt mặt trời còn đi Mẹ tôi hiền chẳng nói chi Ôm tôi lo lắng thường khi người buồn Sợ đời tôi chẳng gì …

Read More »