Home / Tag Archives: ham muốn

Tag Archives: ham muốn

Kể như xong – Lê Hồng

Kể như xong – Lê Hồng

Uống rượu đáo phòng thượng mã phong Đam mê tửu sắc chẳng đề phòng Hơi tàn lực cạn toan ham muốn Sức khỏe suy đồi lại tiến công Cứ ngỡ phen nầy em thỏa thích Nào ngờ lần ấy hết còn mong…. Thôi rồi đã hết thời oanh liệt Chuyện …

Read More »