Home / Tag Archives: Hồng Dương

Tag Archives: Hồng Dương

Bẽ bàng – Hồng Dương

Bẽ bàng – Hồng Dương

Cõi tiền bạc mênh mông hư thực Nên tình duyên bất lực vô biên Đá cười khỏa hết niềm riêng Nỗi đau rớt xuống một triềng xót xa… Còn tiền bạc mặn mà nhiều lắm Tình duyên tình thấm đẫm cho nhau Bổng nhiên sét đánh nát nhàu Lạc miền …

Read More »