Home / Tag Archives: Huế

Tag Archives: Huế

Say

Say

Rượu nhạt uống lắm cũng say Em mà uống nốt li này cũng phê Chồng em lại bận không về Một mình lấy chén rượu quê giải sầu Trả bài thu thuế đã lâu Tự nhiên lại thấy trong đầu o o Trong người như cái hỏa lò Nóng không …

Read More »