Home / Tag Archives: Hữu Loan

Tag Archives: Hữu Loan

Đêm – Hữu Loan

Đêm  –  Hữu Loan

Những đêm Hà Nội ngày xưa Trằn trọc Không yên Những cửa Từ đầu hôm Như những mắt nhắm nghiền Bóng nhà bóng cây Ôm nhau Run sợ Đêm Hà Nội ngày xưa Như con bệnh hạ xoài Nung mủ Như một nhà thương điên Lên cơn hôn mê Thiết …

Read More »