Home / Tag Archives: Hữu Thỉnh

Tag Archives: Hữu Thỉnh

Hỏi – Hữu Thỉnh

Hỏi  –  Hữu Thỉnh

Tôi hỏi đất: Đất sống với đất như thế nào? – Chúng tôi tôn cao nhau Tôi hỏi nước: Nước sống với nước như thế nào? – Chúng tôi làm đầy nhau Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với cỏ như thế nào? – Chúng tôi đan vào nhau Làm nên …

Read More »