Home / Tag Archives: Huy Cận

Tag Archives: Huy Cận

Quanh quẩn – Huy Cận

Quanh quẩn  –  Huy Cận

Quanh quẩn mãi giữa vài ba dáng điệu Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người Vì quá thân nên quá đỗi buồn cười, Môi nhắc lại chỉ có ngần ấy chuyện. Đời nhạt tẻ như tàu không đổi chuyến! Đứng xem ngoài hay quay gót nhìn trong Cùng thuộc …

Read More »