Home / Tag Archives: khiêm tốn

Tag Archives: khiêm tốn

Bảo vệ – Văn Công

Bảo vệ – Văn Công

Nhân viên cán bộ Đông Đô Ngày đêm công việc, chăm lo chuyên cần Anh đi kiểm soát mục tiêu Quân hàm, quân hiệu, mũ sao trên đầu Tác phong nhanh nhẹn gọn gàng Chỉnh tề quân phục đi từng mục tiêu Trông anh phong cách trang nghiêm Tính tình …

Read More »

Vè lười học

Vè lười học

Nghe vẻ nghe ve Nghe vè lười học Tối ngày nói dóc Ghẹo chọc bạn bè Thầy hỏi im re Chảy ke ngủ gục Lục đục hộc bàn Bắp rang ăn vụng Lúng túng trả bài Xơi tái con hai Rai rai trứng vịt Mù tịt toán nhân Bần thần …

Read More »