Home / Tag Archives: kiếp sống

Tag Archives: kiếp sống

Tiền – Toàn Tâm Hòa

Tiền – Toàn Tâm Hòa

Ta vẫn biết đồng tiền hai mặt Một đời người góp nhặt đếm đong Đồng tiền nhơ nhớp, sạch trong Chỉ là cốt ở tấm lòng mình thôi Cuộc sống lắm miếng mồi danh lợi Nên lòng người vời vợi tính toan Lương tâm nhiều lúc chẳng còn Đồng tiền …

Read More »

Mùa quên – Vân Anh

Mùa quên – Vân Anh

Nửa xuân trôi hình như đã quá muộn Sóng cuộn trào cuốn cát về đại dương Chân lạc lối bao đau thương vây bủa Lệ cạn khô, cắn đắng những đêm trường Em nín lặng ngậm bồ hòn nuốt tủi Xé tâm can thầm oán thán duyên trời Gieo mầm …

Read More »