Home / Tag Archives: Kiều Giang

Tag Archives: Kiều Giang

Muôn trùng – Kiều Giang

Muôn trùng – Kiều Giang

Mây muôn trùng mệnh bạc Bay qua đời hợp tan Thương muôn trùng gió cát Còn theo hoài chân em Trăng muôn trùng ngủ quên Trên môi người thơm ngát Ta muôn trùng “biển khát” Sóng nhớ bờ gọi tên Gió muôn trùng đi mãi Chẳng vơi mùa nhớ thương …

Read More »