Home / Tag Archives: làm bạn

Tag Archives: làm bạn

Giữ trọn tình thâm giao

Giữ trọn tình thâm giao

Tình Thân Hữu..hãy nên vẹn giữ Nghĩa Kim Bằng..hai chữ thâm giao Dù trời đêm thiếu ánh sao Hay ngày mất nắng..không nao núng lòng Là tri kỷ sẽ không bội nghĩa Chữ thân tình..thấm thía mai sau Giữ cho mãi mãi đượm màu Tình như thủ túc..dài lâu vững …

Read More »